Vlariodag 2021 – Prefab beton denkt mee met de groenblauwe gemeente

Op 21 september 2021 kon de traditionele VLARIO-dag na een jaar onderbreking opnieuw in Antwerpen plaatsvinden. Uiteraard was ook FEBELCO aanwezig, als vertegenwoordiger van de fabrikanten van prefab betonproducten voor het transport, bufferen en/of infiltreren van (hemel)water. Ook verschillende FEBE-fabrikanten hadden zelf een stand. De inmiddels goed bekende betonhoek werd ook dit jaar goed gesmaakt. Daar kan de intussen even bekende limoncello voor iets tussen zitten.

Via verschillende presentaties rond het thema “Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw?” konden de bezoekers leren dat iedereen zijn verantwoordelijkheden heeft en dat we samen de krachten moeten blijven bundelen om Vlaanderen, en bij uitbreiding België, voldoende te wapenen tegen wateroverlast en waterschaarste.