Winnaar Outstanding Precast – Kantoorgebouw – Kortrijk

Dit project is de renovatie van een bestaand kantoorgebouw in Kortrijk tot een duurzaam pilootproject van de Vlaamse Overheid. Het bestaande gebouw met een vloeroppervlak van 2.000 m2 is gestript tot de initiële draagstructuur van ter plaatse gestorte betonnen kolommen en ribbenvloeren.

Hieromheen is een nieuwe buitenschil geplaatst van schrijnwerk en een onafhankelijke prefab betonstructuur van verticale kokers en horizontale luifels. Het geheel heeft een eigen fundering en gebruikt het bestaande gebouw enkel voor de horizontale stabiliteit.

Deze autonome prefab betonnen façade is zowel architecturaal element als technisch instrument.

De gevelkokers organiseren de distributie van leidingen vanaf het dak en dragen tegelijkertijd de dunne uitkragende balkons. Deze balkons zijn ter hoogte van de verdiepingsvloeren tussen de slanke kokerwanden opgelegd.

De luifels dienen als terras en als zonnewering. Ze hebben cirkelvormige perforaties, waardoor ze lichter worden, minder doorbuigen en zonlicht door kunnen laten. In sommige gaten zijn glasplaten ingelegd, zodat de luifels ook toegankelijk zijn.

De betonnen gevelkokers en luifels variëren per gevel in breedte en diepte. Op deze manier wordt de hoeveelheid glas, daglicht en ruimte voor technieken georganiseerd en afgestemd op de behoeften van de gebruikers en de oriëntatie van het gebouw.

DE JURY > Dit project toont aan hoe door het behoud van de bestaande betonstructuur en toevoeging van nieuwe hedendaagse bouwelementen gebouwen een nieuw langdurig leven kunnen krijgen. Daarnaast voorzien de ontwerpers ook een grote mate van flexibiliteit in het open plan waardoor de gebruikers alle vrijheid kennen om de ruimtes nuttig te kunnen blijven gebruiken, ook in de verdere toekomst. Beide kaderen in de ambities van het circulair bouwen.

Het duurzame karakter van deze realisatie en de architecturale verfijnde vormgeving worden erg geapprecieerd door de jury. Het project kan gezien worden als een voorbeeld voor bouwheren, ontwerpers en fabrikanten van hoe men op kwalitatieve en duurzame wijze kan omgaan met bestaand patrimonium.

  • Architect: OFFICE Kersten Geers David Van Severen bvba
  • Aannemer: Himpe nv
  • Studiebureau: UTIL cvba
  • Opdrachtgever: Vlaamse Overheid – Agentschap Facilitair Bedrijf
  • Prefab beton: Urbastyle bv