Nominatie Outstanding Precast – Pillage of the Sea – Oostende

‘Pillage of the Sea’ is een kunstwerk van Rosa Barba, gemaakt voor Beaufort 21, met als rode draad de klimaatopwarming en de stijgende zeespiegel. Rosa Barba creëerde een beeld van opeengestapelde zandzakken, als een denkbeeldige dam tegen de stijgende zeespiegel.

Elke zak vertegenwoordigt een stad die dreigt overspoeld te worden door klimaatverandering, op haar hoogteligging tegenover het zeeniveau. De grootte representeert het bevolkingsaantal.

De sculptuur vormt een visuele meetlat voor de klimaatverandering. De kunstenares zocht naar een ecovriendelijk materiaal dat toch ook geschikt was in deze zeer extreme omstandigheden.

Experimenten met polymeerbeton bleken uiteindelijk niet haalbaar. Maar een lage CO2-uitstoot blijft zeer belangrijk voor de kunstenares. Deze vraag klinkt steeds luider, ook vanuit de publieke opinie en de openbare sector.

Het bekistingsmateriaal is een bed van gerecycleerd zand en op maat gemaakte jutte. De haalbare bekistingsdruk werd voorafgaandelijk empirisch vastgelegd. Dit ecologische materiaal is fantastisch om mee te werken dankzij zijn trekweerstand in combinatie met zijn rekbaarheid.

De elementen werden alternerend geproduceerd zodat de natuurlijke pasvorm van de ene op de andere ‘zandzak’ klopt. Een 15 m lange stalen buis doet dienst als fundering en centrale as. Hierop werden 11 betonelementen met een excentrische vastgelegde uitsparing geschoven.

De site was maar 6 uur per dag toegankelijk, tussen eb en vloed, waardoor prefabricatie van het kunstwerk aangewezen was.

DE JURY > Dit is een zeer originele toepassing van beton met een heel hoge landschappelijke waarde. De technische uitdaging is goed opgelost door gebruik van zelfverdichtend beton in een jutezak, wat het geheel geschikt maakt voor de zeer uitdagende omgeving van de zee. Beton laat hier toe een boodschap over te brengen naar de toeschouwer op een originele manier. De technische uitdaging bij dit kunstwerk was groot: niet alleen dient het de impact van de zee en het zout te weerstaan, het dient ook nog opgebouwd te worden tussen eb en vloed. Het gebruik van de jutezakken in combinatie met zelfverdichtend beton geeft het geheel een natuurlijk uitzicht, waarbij willekeurige vormen bekomen worden.

Dit kunstwerk is genomineerd in de categorie outstanding niet enkel omwille van de hoge techniciteit in combinatie met het kunstzinnige karakter maar ook om aan te geven dat beton uitermate geschikt is om out-of-the-box te denken. Daarnaast laat het toe om vormen en constructies te bekomen die afwijken van het normale maar toch een heel gekend uitzicht hebben.

  • Kunstenares: Rosa Barba – Beaufort 21
  • Aannemer: Bouwbedrijf Furnibo nv
  • Studiebureau: Witteveen + Bos Hydrodynamics and Morphology nv
  • Opdrachtgever: Westtoer vzw
  • Prefab beton: Enjoy Concrete nv