Winnaar Precast in Infrastructure – Sanering Slijperstraat Fase 1 – Staden

Dat het klimaat verandert, beseft iedereen stilaan wel.

We worden geconfronteerd met meer en intensere regenbuien maar ook met langere periodes van droogte. Door de grote mate van verharding kan het regenwater niet ter plekke in de bodem dringen en daalt het grondwaterpeil zorgwekkend.

Het water rechtstreeks door het oppervlak laten infiltreren is dan ook de regel. Maar binnen het gabarit van de weg maken mobiliteitsvoorwaarden, zoals bredere fiets- en voetpaden of een minimale breedte voor openbaar vervoer, dat moeilijk.

In dit project is er gebruik gemaakt van een innovatieve wegopbouw waarbij de weg functioneert als een onbewerkte akker terwijl hij even duurzaam is als een klassieke wegopbouw, zelfs bij veel en zwaar verkeer. Voor deze nieuwe wegopbouw werden speciale geprefabriceerde betonnen kolken ontwikkeld, die het water opvangen en filteren, alsook betonnen U-goten, die het water verdelen en ter plaatse laten infiltreren.

Aquafin, het studiebureau, experten, de bouwheer en de aannemer werkten nauw samen met de producent van de nieuwe geprefabriceerde betonelementen. Samen hebben ze de wegopbouw nog verder geoptimaliseerd voor een maximaal resultaat. Dit concept is absoluut een sterk wapen voor een klimaatrobuuste omgeving en is bovendien breed inzetbaar.

DE JURY> Dit is een innovatieve benadering van een waterbufferende weg: door het gebruik van poreuze goten is het mogelijk om water dat van een klassieke weg afstroomt terug onder de weg te brengen om daar gebufferd en/of geïnfiltreerd te worden. Het gebruik van prefab beton laat een kwalitatieve plaatsing met een controle op de doorlatendheid toe. Dit leidt tot een combinatie van een goed berijdbare weg en een optimaal waterbeheer zonder inname van extra volume. Het is tevens goed te zien dat een product dat in vorige sessies genomineerd was, nu ook geïntegreerd is in een totaalproject, met positief resultaat.

  •  Architect: Sweco Belgium nv
  • Aannemer: Aannemingen Penninck nv
  • Studiebureau: Sweco Belgium nv
  • Opdrachtgever: Aquafin nv – Gemeente Staden
  • Prefab beton: Lithobeton nv
  • Andere partners: AB Roads bvba – CRR