Nominatie Precast in Landscape – Stedelijk Lyceum – Antwerpen

Naar aanleiding van een doorlichting in 2016 wenste het stedelijk lyceum ‘Expo’, in de Antwerpse wijk Kiel, de algemene bewoonbaarheid, beleving en uitstraling van de school sterk te verbeteren.

De nieuwe speelplaats voldoet volledig aan de duurzame en budgettaire verwachtingen. Zo biedt de omgeving een hoge belevingswaarde met langs de ene kant een actieve zone met voetbalveldje en langs de andere kant een rustige zone met zitmogelijkheden én groen met beperkt onderhoud. Daarnaast is er rekening gehouden met de circulatiepatronen tijdens die verschillende activiteiten.

De speelplaats is ingedeeld door een patroon van betegeling af te wisselen met groen- en plantvakken. Achteraan de site wordt het patroon versterkt door de integratie van een groene zitheuvel en een pannaveld.

Er is doelbewust gekozen voor een ontwerp van geprefabriceerde trapeziumvormige grootformaat tegels. Deze vorm laat verschillende inplantingen en schakelingen toe, waardoor een schijnbaar willekeurig legpatroon ontstaat met uitsparingen voor groen. Bovendien leidt het groot formaat tot minder voegen en minder vervuiling, onderhoud of risico op struikelgevaar.

Binnen dit patroon van verharding werden op strategische plekken geprefabriceerde betonnen zitelementen geplaatst die ook werden gebruikt in de opbouw van de groene tribune.

DE JURY > Dit integrale project verdient een nominatie omwille van de originele inplanting van reeds gekende betonelementen in combinatie met nieuwe vormen voor de tegels. Ondanks het relatief grote verharde oppervlak straalt dit project rust uit. De eenvoud komt sterk naar voor door het beton in het groen te integreren, waardoor het groen veel toegankelijker wordt en de banken ook meer worden dan een afbakening van het groen. De speciale tegelvorm maakt het geheel origineel en speels.

  • Architect: Cuypers & Q Interprofessionele Architectenvennootschap bvba
  • Aannemer: Verbruggen bvba
  • Opdrachtgever: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
  • Prefab beton: Stradus nv