Nominatie Precast in Infrastructure – Berlaymont Tunnel – Brussel

Dit project, dat voorziet in de vervanging van het dak van de Berlaymont-tunnel, ligt op de spoorlijn 161 Brussel-Namen, in het hart van de Europese wijk in Brussel.

Voor zijn projecten heeft Infrabel steeds 3 doelstellingen voor ogen: de kostprijs van het project over zijn volledige levensduur tot een minimum beperken, de impact op de uitbating beperken en ten slotte de veiligheid garanderen.

Voor deze tunnel koos Infrabel om meerdere redenen voor voorgespannen betonnen TT-balken.

Alle gebruikte elementen zijn standaard en identiek. Deze elementen bieden de aannemer flexibiliteit bij de plaatsing, waardoor het mogelijk wordt de kromming en de helling van de tunnel te volgen.

Ze kunnen gemakkelijk vervoerd worden in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Elk element meet ongeveer 10 m bij 2,4 m bij 0,8 m. Deze liggers vergen geen bijkomende breedplaten. De bouwplaats is veilig zodra de liggers zijn geplaatst: veilig wat de bovenleiding van de tunnel betreft en veilig op het vlak van valrisico.

Dit indrukwekkende project, dat een honderdtal balken en meer dan 2.500 m² dakbedekking omvat, vergde slechts vier weekendonderbrekingen in het treinverkeer voor de afbraak en vier onderbrekingen voor de plaatsing. Dit project was mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de producent, de hoofdaannemer en de verschillende teams van Infrabel.

DE JURY > Minder hinder en snelheid van werken zijn hier de belangrijkste pluspunten. De plaatsing is gebeurd gedurende twee weekends en dit in het midden van de stad. Door het gebruik van geprefabriceerde betonnen elementen is niet alleen de uitvoeringstijd beperkt maar is het werk ook uitgevoerd met een minimale inname van ruimte.

  • Architect: Infrabel sa
  • Aannemer: Bam Contractors bv
  • Studiebureau: Infrabel sa
  • Opdrachtgever: Infrabel sa
  • Prefab beton: Megaton/Structo Prefab Systems