Winnaar Precast in Structures – Oosterweelverbinding – Antwerpen

Oosterweel gaat over zoveel meer dan het sluiten van de Ring: dit project laat de Antwerpenaar dromen van een veiligere, vlottere, groenere en gezondere toekomst.

Deze werken zijn niet alleen ongezien qua omvang maar verzetten ook bakens op technisch vlak. Hierin speelt prefab beton een belangrijke rol. Door het gebruik van dit materiaal konden belangrijke uitdagingen aangegaan en met succes afgerond worden. Voor de nieuwe ‘Park & Ride’-gebouwen werden bijvoorbeeld geprefabriceerde betonnen kolommen verkozen boven ter plaatse gestorte oplossingen. Het gebruik van geprefabriceerde betonnen liggers liet een vlotte uitvoering toe van het Ecoduct over de Ring, de reeds geopende kluifrotonde over de E34 en het knooppunt Antwerpen-West waaraan nog steeds volop gebouwd wordt.

De spoorwegoverbruggingen voor dat knooppunt vergden trouwens een knap staaltje van prefab betonoplossingen. Maar liefst 74 brugliggers met een lengte van 22 tot 35 m en een gewicht van 36 tot 78 ton werden geplaatst. Uitzonderlijk daarbij is dat de landhoofden van die bruggen gefundeerd werden op gewapende grond.

Een hele klus die enkel geklaard kon worden dankzij een goede samenwerking tussen de fabrikant van het prefab beton en onze partners binnen de THV Rinkoniën.

DE JURY > Een hele opgave, want de elementen zijn voorgespannen en door verscheidene factoren onderhevig aan vervorming. Voor identieke elementen is een differentiële vervorming gemakkelijk te voorkomen, maar voor unieke elementen is dat wat anders. Lengte, graad van voorspannen en omstandigheden bij productie en stockage zijn immers telkens anders. Ergon loste het op door in functie van de opgemeten opbuiging na productie de positie van de tijdelijke steunpunten zorgvuldig te kiezen: balken met een grotere opbuiging stockeerde men op steunpunten in de nabijheid van de uiteinden. De steunpunten van elementen met een kleinere opbuiging werden meer naar het midden geplaatst. Deze werkwijze resulteerde in elementen waarvan de opbuiging quasi gelijk is.

De jury is erg onder de indruk van de technische uitwerking van deze uitdagende constructies. Deze realisatie getuigt van een grote dosis creativiteit, knowhow en vakmanschap.

  • Architect: Zwarts & Jansma Architects BV
  • Aannemer: THV Rinkonien (CIT Blaton sa, Artes Roegiers nv, Mobilis bv, Stadsbader nv)
  • Studiebureau: Arcadis Belgium nv – Ney & Partners nv
  • Opdrachtgever: Lantis nv
  • Prefab beton: Ergon nv