Site Fabricom Hoboken vernieuwd – Opslagplaats met fraaie gevel

© Philippe Van Geloven

‘Werken’ is een van de rubrieken die u vanaf nu met regelmaat in BETON zal zien terugkeren. De term dekt uiteraard een brede lading, gaande van kantoorgebouwen en ateliers over industriehallen tot handelszaken en (para)medische praktijkruimtes. Het kan allemaal met prefab beton. Van wal steken doen we met een ambitieus project met uiteenlopende functies. De binnenkort volledig vernieuwde site van Fabricom in Hoboken omvat zowel kantoren als opslag- en montageruimte. LG-Beton leverde er alle betonelementen voor de constructie en volgde de werf nauw op. De tweede fase van het project is nog in ruwbouw, de perfecte timing om de betonelementen nader te bekijken.

Het Hobokense terrein was als industrie­site volledig verouderd. Een volledige vernieuwing was nood­zakelijk om de activiteiten van Fabricom, waar hoogspanningsstations worden gebouwd en gemonteerd voor offshore windparken, op een hedendaagse manier te kunnen verderzetten. Voor de reorganisatie van de site werden een leeratelier, een containerpark en een gasopslaginstallatie gesloopt. Het project in opbouw ligt op de plaats van het vroegere leeratelier.

De positionering van dit gebouw heeft verschillende voordelen”, licht steden­bouwkundige en architect Koen Verhoeven van M3 architecten toe. “Ten eerste zal het gebouw een volle gevel vormen naar de straatkant, die daar­door een egale en veel fraaiere aanblik zal krijgen. Vermits dit gebouw aan de straatkant volledig als opslagplaats zal dienen, is er geen sprake van lawaai­overlast voor de buren. Meer nog, het functioneert als geluidsbuffer voor de achterliggende hallen, waar wel gemonteerd wordt.” Verhoeven is niet alleen de ontwerper van de gebouwen, hij tekende ook het masterplan voor de volledige site uit.

De nieuwe opslagplaats ‘Yard’ maakt deel uit van dat masterplan, dat over een tijdsspanne van vijf jaar wordt gerea­liseerd. Na afwerking zal de site meer opslagruimte hebben, maar ook een nieuwe constructiehal, een montage­ruimte en een kantoorruimte voor 200 werknemers, die nu nog op een andere locatie zijn gehuisvest.

Fase 2 kan tegen het bouwverlof worden opgeleverd. De montage zit nu in een ver gevorderd stadium. Arne Roels, zaakvoerder van LG Beton: “In fase 1, dat al is afgewerkt, zitten vooral kantoren en een klein deel opslag­ruimte. De tweede fase zal hoofd­zakelijk als opslagplaats functioneren, met uit­zondering van een aantal dienst­functies, zoals douches, een bureau, een eetruimte en kleedruimtes.

De ruwbouw van de volledige site is opgebouwd uit een structuur van prefab beton en een bekleding met betonnen gevelpanelen. “Voor een bedrijf als Fabricom zal snelheid altijd een heel grote rol spelen. Dat ze voor prefab kiezen, ligt voor de hand. Het is een klassieke constructie, al waren er toch wat extra aandachtspunten. Zo omvat deze opslagplaats een mezzanine met een overspanning van 12 meter, die een nuttige belasting van 2.400 kg/m² moet kunnen dragen. Verder is er ook een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen voorzien, wat wel wat extra eisen met zich meebrengt.

Omdat fase 2 de straatkant moet verfraaien, vroeg de bouwheer een esthetische gevelafwerking. Arne Roels: “Waar de polycarbonaatbeplating in fase 1 zichtbaar bleef, wordt ze hier afgewerkt met strekmetaal op de bovenliggende verdieping. De prefab betonnen wanden van de onderste verdiepingen worden bekleed met steenstrips in wildverband en met voegloos effect. Vooral die onderste bouwlaag vroeg extra aandacht. De steenstrips zijn immers in de productiehallen van LG-Beton verwerkt, wat al enige techniek vereist. Bovendien moesten de individuele elementen na transport tot de werf tot één doorlopend geheel worden gemonteerd. Het gewicht van de wand wordt een stuk zwaarder door de strips en bij montage dient er zeer secuur gewerkt te worden.”

Kunnen we bij zo’n project de vraag stellen of er met duurzaamheid rekening werd gehouden? “Jawel hoor,” beaamt Arne Roels, “het gebouw voldoet aan de strengste eisen qua wateropvang en behandeling. Maar er werd ook gekozen voor een groendak op beide gebouwen. Sinds enkele maanden werken we bij LG-Beton overigens ook aan een samengesteld cementtype met een lagere ecologische voetafdruk. Het feit dat we deze hele site in prefab konden bouwen, beperkt het aantal transporten naar de werf sowieso aanzienlijk.” (KDA)

Yard, opslagplaats voor Fabricom nv Hoboken, 2022
Opdrachtgever: Equans nv
Ontwerp: M3 architecten bvba
Aannemer: Altez nv
Studiebureau: Altez nv
Prefab beton elementen: LG-Beton nv