Site Fabricom Hoboken vernieuwd – Opslagplaats met fraaie gevel