Wereldprimeur voor Beton De Clercq

© Prinzing Pfeiffer GmbH

Kwaliteitsborging is een bijzonder belangrijk proces bij de productie van betonbuizen. Voor het controleren en documenteren van de kwaliteit van betonbuizen, investeerde Beton De Clercq in een teststraat zodat hun klanten uitsluitend producten ontvangen die aan de hoogste eisen voldoen. De nagelnieuwe beproevingsstraat van Beton De Clercq staat in de fabriek van Gent en is ontworpen voor 2,5 meter lange buizen DN 300 – DN 600.

In een eerste stap wordt de buis aan spie- en mofeinde ontdaan van bramen waarbij het vrijgekomen stof keurig wordt afgezogen. In een tweede stap wordt getest of de buis waterdicht is. Daarvoor maakt de teststraat gebruik van het beproefde concept van de differentiële drukmeting. Hierbij wordt de buis aan beide kanten afgesloten waarna er aan de binnenzijde een onderdruk wordt gecreëerd. Kan de onderdruk worden aangehouden, dan is de buis dicht. Lukt dat niet dan wordt de proef herhaald waarbij de buitenkant wordt besproeid waardoor de eventuele lekken zich aan de binnenkant aftekenen.

Het innovatieve karakter van deze teststraat zit vervat in het laatste station. Met behulp van een lasermeetsysteem wordt de geometrie van de buis op contactloze wijze gecontroleerd. Door het meten van de diameter van de spie en de geïntegreerde dichting in de mof, kan Beton De Clercq met zekerheid controleren of de dichting bij een correcte plaatsing waterdicht zal zijn. De speciaal voor Beton De Clercq ontwikkelde rechtheidsmeting laat tenslotte toe om de eventuele kromming van de buis te meten en te toetsen aan de toegelaten waarden uit de norm. Deze stap vormt een wereldprimeur. De meetstraat laat Beton De Clercq toe om een uitspraak te doen over de productovereenkomstigheid van elke individuele in Gent geproduceerde buis. De productovereenkomstigheid wordt bekrachtigd door een beschrifting op de buis met vermelding Beton De Clercq – getest – conform.

© Prinzing Pfeiffer GmbH