Klassieke woningen met prefab beton

© Konstructief

‘Wonen in beton’, daar stellen we ons doorgaans een strakke woning bij voor. Toch is prefab beton ook prima constructiemateriaal voor de bouw van een meer traditionele woning met een klassieke gevelafwerking. Dat is het uitgangspunt van Konstructief bvba uit Zonhoven. “Om het even welke woningstijl kan in prefab beton worden opgetrokken”, is het devies van deze aannemer. Zaakvoerder Eduard Jacobs ontving ons vriendelijk in zijn betonwoning annex kantoor, waar hij uiteenzet hoe het bedrijf met het gebruik van prefab beton de doorlooptijd van zijn werven drastisch kan inkorten.

Beton: U bent een aannemers­bedrijf. Uw manier van werken verschilt drastisch van die van andere aannemers. Heeft uw bedrijf de structuur van een klassieke aannemer?

Eduard Jacobs:Konstructief bestaat uit drie afdelingen. Eén daarvan is de ruwbouw, waar zeven à acht mensen werken. Nog eens drie mensen bemannen de afdeling schrijnwerkerij. De Gyproc afdeling ten slotte, telt zo’n 15 personen. Die derde afdeling is heel belangrijk voor onze manier van bouwen, maar werkt daarnaast ook veel voor externe klanten, vandaar het grotere aantal werknemers.”

Beton: Waarom wou u anders gaan bouwen?

Eduard Jacobs:We zijn gestart als ruwbouw­firma, maar we hebben de klanten altijd aangeboden om het bouwproces van  A tot Z op ons te nemen. De ontwikkeling van het prefab systeem heeft twee grotere redenen. Van bij de opstart van het bedrijf had ik de wens om een ploeg gedurende een hele carrière te kunnen meenemen. Het grootste deel van onze ploeg is sinds 12, zelfs 18 jaar ongewijzigd. Dat kan omdat deze manier van bouwen fysiek minder belastend is dan de traditionele huizenbouw.”

BETON: De ommezwaai van een klassieke bouw werd dus ingegeven door menselijke en meer bepaald ergonomische redenen?

Eduard Jacobs: Dat was de voornaamste reden. Een andere grote drijfveer was de tijdswinst bij de bouw van een gemiddelde woning, een pand met een oppervlakte van 170 m². Bij een traditionele woning leg je de vloerplaat en start je met het metsel­werk. Daar ben je met zo’n twee à drie man toch snel vijf weken mee bezig. Dat ruwbouwwerk klaren wij met vier mensen op vijf à zes dagen.”

Beton: Kan u in grote lijnen uw systeem beschrijven?

Eduard Jacobs:Onze basiselementen zijn prefab betonwanden van 14 cm dik, breedplaatvloeren en prefab trappen. Met deze elementen bouwen we alle buitenmuren, stabiliteitsmuren en vloeren van de woning. Eens dat zogenaamde ‘binnenblok’ er staat, wordt het isolatiepakket aan de buitenkant bevestigd. Daar komt een traditionele gevelsteen tegen. Het beton is dus een puur constructief element en niet meer zichtbaar na afwerking.

Beton: Wat is het belangrijkste voordeel voor de bouwheer?

Eduard Jacobs: Met dit systeem realiseren we een woning vijf maal sneller dan de klassieke aannemer. Welke bouwheer is er nu niet blij mee dat zijn project sneller wordt afgewerkt? De vooropgezette timing komt bij ons niet in het gedrang door het weer. Alleen bij extreme weers­omstandigheden moet de werf even worden stil­gelegd. De bouwsnelheid wordt ook ver­sterkt doordat wij op verschillende fronten tegelijk kunnen werken. Dat komt omdat onze woningen volledig droog gemonteerd worden. Eens we met de buitenisolatie starten, kunnen binnen ook al de elektriciteitswerken aanvangen. Zijn de ramen gemonteerd, dan is men klaar om met de afwerking te beginnen. Ook binnenin hanteren wij overigens een principe dat snel vordert. Bij ons zijn alleen de structurele elementen in beton. De grote binnen­ruimte wordt nadien ingedeeld met lichte scheidingswanden.”

BETON: Kan je dit een voorbeeld van aanpasbaar of demontabel bouwen noemen?

Eduard Jacobs:Dat klopt. Na 40 à 50 jaar kan het hele blok terug worden leeggemaakt en opnieuw ingedeeld worden. Het betonvolume kan dus twee of drie levenscycli krijgen. Wij draaien de installatie van de technieken ook een beetje om. We plaatsen eerst alle technieken en de vloerisolatie. Pas daarna maken we de indelingen met de muren van Gyproc. Deze muren vormen een ‘droge’ oplossing, wat opnieuw de doorlooptijd ten goede komt. De betonwanden worden af­gewerkt met een dun laagje spuitplamuur. Dat is mogelijk, omdat de wanden heel glad en vlak zijn en dus geen grotere laag behoeven.

BETON: U krijgt de vraag wellicht vaak. Is dit geen duurdere manier van bouwen?

Eduard Jacobs: Aan het eind van de rit is de prijs van de materialen gelijk aan die van een klassieke constructie. Je mag natuurlijk niet gaan vergelijken per fase en per element. De muur komt op zich duurder uit, maar je hebt geen balken en kolommen nodig én je plamuurkost is veel kleiner. Bovendien zal ook je doorlooptijd veel kleiner zijn, waardoor je sneller kan verhuizen. Ben je bereid om iets verder in het bouwproces te kijken, dan ben je goedkoper af.

BETON: In al ons doen en laten is duurzaamheid een belangrijke parameter geworden. Hoe verhoudt uw systeem van woningen bouwen zicht daartoe?

Eduard Jacobs: Onze bouwwijze is duurzaam op verschillende fronten. Ten eerste is het e-peil van de woningen zeer gunstig. Beton is op zich luchtdicht. Doordat we de betonschil langs buiten volledig isoleren, zijn alle koudebruggen in de hoeken afgedekt. Dat kan je ook met houtskeletbouw, maar daar heb je veel minder inertie in het materiaal. Betonwanden beschikken over een grote capaciteit om warmte van de warmte­bron op te slaan in de winter en het huis koel te houden in de zomer. Ook het bouwproces zelf kent ecologisch een paar voordelen. De elementen worden bij de prefab fabri­kanten op maat gemaakt. Op de werf zelf hoeven wij enkel te monteren, waardoor er vrijwel geen afval is. Ook stroom en water hebben wij nauwelijks nodig. Het waterverbruik is overigens algemeen kleiner bij deze manier van bouwen. Er gaat water naar de productie van de betonnen elementen maar daar staat tegenover dat we slechts een fractie van het water gebruiken bij het plamuren door de techniek van de spuitplamuur enerzijds en de Gyproc binnenwanden ander­zijds. Die laatste behoeven zelfs geen plamuurwerk.”

BETON: Kan je om het even welk woningtype neerzetten?

Eduard Jacobs: Wij kunnen alle huizen met alle typologieën omzetten naar dit systeem. Wij kunnen ook gebouwen neer­zetten met een betonlook, maar dan moet dat écht van bij het begin zo geconcipieerd zijn. Hoeveel procent deze manier van werken goedkoper is, kan ik moeilijk zeggen. De meeste architecten ontwerpen op klassieke wijze zonder rekening te houden met de mogelijkheden van prefab beton. Als wij zo een plan omvormen, dan zal de prijs hetzelfde blijven. Worden wij echter van in het begin in het proces betrokken, dan kunnen wij de woning zo optimaal mogelijk tekenen, door bijvoorbeeld een juiste indeling van de ruimtes die afgestemd is op de mogelijkheden van prefab. Dan kan je tot 10% op je project besparen.” (KDA)