Gemeente Destelbergen installeert wateropvang voor groendienst

Projecten met betrekking tot wateropvang en -buffering komen meer en meer aan bod in ons tijdschrift. Geen wonder, want de manier waarop we met water  omgaan, een schaars goed, is van cruciaal belang om ook in de toekomst een gezond grondwaterpeil te behouden. Prefab beton kan een belangrijke rol spelen in dat beheer. Dat heeft ook de gemeente Destelbergen goed begrepen.

Rondom de gemeentelijke loodsen lag tot in 2020 een verharde oppervlakte. Omdat de parkeerterreinen aan vernieuwing toe waren, werd beslist om van de renovatie een onthardingsproject te maken. Hierbij wenste Destelbergen sterk in te zetten op duurzaamheid en een klimaatvriendelijke oplossing.

De Technische Dienst van de gemeente: “Het idee voor dit project kwam tot stand binnen onze eigen diensten. De inspiratie haalden we bij de verplichtingen die gelden bij nieuwbouwwoningen. Vandaag moet je bij nieuwbouw maatregelen treffen om regenwater op te vangen, en het zeker niet zomaar te laten afvloeien. Als Technische Dienst hebben wij zelf een groot waterverbruik: denk maar aan de besproeiing van perken en het onderhoud van ons wagenpark. Het leek ons logisch dat we daar ook verder over gingen nadenken.”

De dienst besloot om het terrein deels uit te graven en 13 geschakelde regenwaterputten te installeren.

De Technische Dienst: “We mogen zeggen dat het idee vrij nieuw is. Bij andere gemeenten had men bij renovatieprojecten ook wel al een extra waterput geïnstalleerd waar mogelijk, maar blijkbaar gebeurde de installatie van een hemelwaterbuffer op deze schaal nog niet eerder in een gemeentelijke context. Toch is het logisch. We willen ons met dit project voorbereiden op de toekomst, waar langere droogteperiodes door de klimaatopwarming een feit zullen zijn.

Volgens de wet op overheidsopdrachten gebeurde de levering van de putten via een openbare aanbesteding. De Technische Dienst: “O Beton kwam, in samenwerking met Bouwmaterialen De Wilde, als beste uit de bus. Ook het feit dat de fabrikant intensief meedacht over de levering en plaatsing hebben wij als een meerwaarde ervaren.”

Jan Lauwers, zaakvoerder van O Beton: “We overlegden met de gemeentefunctionarissen van Destelbergen hoe we dit konden aanpakken. De ruime oppervlakte rond de gemeentelijke magazijnen was in elk geval een troef om de werken zonder bijkomende moeilijkheden te kunnen uitvoeren. De Technische Dienst had een vrij concreet voorstel. Het feit dat de gemeente de aanleg van deze installatie met eigen personeel kon uitvoeren, zorgde ervoor dat alles snel kon gaan. De beslissing om een reeks van afzonderlijke putten te installeren, heeft zeker ook voor een extra snelle uitvoering gezorgd. We adviseerden hen om de reeks putten te starten met één slibvangput. Het water van de daken komt daar via een ondergrondse afvoer aan, vooraleer verder te vloeien naar de andere putten.”

Dat alles in eigen beheer gebeurde, leidde tot een mooie samenwerking tussen de verschillende diensten van de gemeente. De Technische Dienst opnieuw aan het woord: “Bij het uitbreken van de aanwezige verharding kregen ook alle ondergrondse constructies en leidingen een uitgebreide inspectie en werden ze gerenoveerd waar nodig. De putten werden na plaatsing gevuld met water uit de bemaling. Nadien werd de parking aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels en ingewerkt met een grond- en grasmengsel. Het mooie aan dit project was vooral de samenwerking tussen de verschillende disciplines van onze Technische Uitvoerende Dienst.

VOLDOENDE WATER

Om de planten in de perken en bloembakken van de gemeente gezond te houden, is er in de zomer over een periode van 10 weken ongeveer 250.000 liter water nodig. Door het regenwater van de gebouwen van de Technische Dienst (ca. 5.000 m²) op te slaan in 13 putten van elk 20 m³ (20.000 liter), zorgt de gemeente ervoor dat ze over voldoende capaciteit beschikt. De Technische Dienst: “In de praktijk hebben we met dit bekken een waterbuffer voor 10 weken, waarbij we uitgaan van een droge zomer met een gemiddelde temperatuur van 25°C.

De Groendienst verbruikt het meeste water voor het besproeien van het openbare domein. Hiervoor werd een groot aftappunt voorzien. Ook de nieuwe afspuitzone voor voertuigen en materieel is aangesloten op de bekkens. Daarnaast zijn er al bijkomende wachtleidingen voorzien, die bij toekomstige verbouwingen toelaten om ook het sanitair aan te sluiten.

De gemeente Destelbergen stelt met dit project een duidelijk voorbeeld naar haar inwoners. Door het regenwater van de eigen gebouwen van de Technische Dienst te gebruiken voor toepassingen waarvoor geen drinkwater is vereist, hoopt Destelbergen zijn inwoners te inspireren op weg naar een klimaatvriendelijke gemeente. (KDA)

Onthardingsproject gemeentelijk terreinen, Destelbergen, 2021
Opdrachtgever: Gemeente Destelbergen – Ontwerp & uitvoering : Gemeentelijke Technische Uitvoerende Diensten – Regenwaterputten: O Beton nv – Grasbetontegels: Ebema nv