Prefab beton was prominent aanwezig op de Vlariodag 2022

Op 29 maart 2022 kon de Vlariodag – na twee afwijkende jaren – als vanouds doorgaan. Op de laatste dinsdag van maart was er veel volk present in Antwerp Expo en het voelde voor iedereen weer vertrouwd aan.

Via verschillende presentaties rond het thema “Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naar toe?”, konden de bezoekers leren dat we al een heel eind op weg zijn om de doelstellingen van de Blue Deal te bereiken. Ze leerden evenzeer dat er nog veel werk aan de winkel is. De doelstellingen van de Blue Deal kunnen we alleen bereiken als we samen de krachten blijven bundelen om Vlaanderen, en bij uitbreiding heel België, voldoende te wapenen tegen wateroverlast en waterschaarste.

Tijdens het nuttigen van het bijna traditioneel geworden glaasje limoncello werden de bezoekers geïnformeerd over de verscheidenheid aan mogelijkheden en oplossingen die prefab beton biedt om het hemelwater te bufferen en te laten infiltreren. FEBELCO en FEBESTRAL willen iedereen overtuigen dat de maatschappij niet af moet van het beton, maar dat prefab beton juist een deel van de oplossing kan zijn tot een goed (hemel)waterbeleid.