DECOMO draagt het algemeen beleid over aan Dominique Zyde

Dominique Zyde – Decomo

Nadat DECOMO gedurende vele jaren, onder de hoede van CEO Johan Verwee, zijn naam als een van de meest vermaarde fabrikanten van architectonisch beton internationaal waarmaakte, kiest DECOMO vandaag voor meer techniciteit door de fakkel door te geven aan Dominique Zyde, zijn nieuwe CEO. De overdracht vond plaats op 1 september 2022, maar Johan Verwee loopt nog een tijdje mee, zodat de continuïteit en een goede overgang verzekerd zijn.

Dominique Zyde brengt een jarenlange productietechnische ervaring uit de sterk geautomatiseerde wereld van de breedplaten en dubbele wanden (Prefaxis en D-Beton) naar DECOMO. Dit is een bewuste keuze omdat ook de sector van het architectonisch beton de komende jaren voor belangrijke technische uitdagingen staat. Daarbij winnen duurzaamheid en circulariteit aan belang, een tendens die al ingezet is in Engeland, een belangrijke markt voor DECOMO, en vandaag al gepaste antwoorden vraagt. Ook Belgische ontwerpers stellen meer en meer vragen uit deze hoek. Bij de productie van structurele producten, waar Zyde voorheen verantwoordelijk voor was, had hij al veel aandacht voor het esthetische. Dat dit estetische nu op de voorgrond komt met het architectonisch beton maakt zijn opdracht alleen maar aantrekkelijker.

Dominique Zyde vertelt: “DECOMO wil zijn sterkte behouden in zijn huidige markten. Daarom zal veel aandacht gaan naar de optimalisatie van de productie en zal er ook nagedacht worden over het circulaire vraagstuk. Hierbij helpen de informatie en de verplichtingen die wij vanuit de UK krijgen ons een grote stap vooruit. De productie wordt onderbouwd met een sterke personeelsorganisatie, waarbij teams zo samengesteld worden dat ze hun eigen verantwoordelijkheden kunnen en zullen nemen. In dit kader is de aanwerving van onze nieuwe productiedirecteur, Arne Roels, een belangrijke en veelbelovende aanwinst.”