Green Front: stijlvol wonen tussen groen en blauw

Tussen groen en blauw, op de voormalige site van Verhelst Bouwmaterialen in de Vaartdijkstraat in Brugge, pronkt vandaag Green Front. Het project – een ontwerp van Salens Architecten bvba en landschapsarchitect Lieven Vereecke – bestaat uit drie volumes, met onder andere 56 appartementen en twee handelsruimtes. Zowel structureel als esthetisch speelt prefab beton in dit verhaal een cruciale rol in de vorm van balkons, predallen en dubbele wanden. Producent en leverancier van dienst is Verhelst nv. Global Estate Group gcv, Eiffage Development nv en Vuylsteke-Eiffage nv namen de rol van ontwikkelaar, bouwheer en hoofdaannemer op zich en Cobe Ingenieurs bv stond in voor het studiewerk, gecoördineerd door projectbeheerder Katrien Schelpe van Verhelst.

© Verhelst

Green Front kreeg zijn naam vanwege zijn ligging tussen het groen van het Lappersfortbos en het water van het kanaal Gent-Brugge-Oostende. De site bestaat uit 56 appartementen, twee handelsruimtes met 52 garageboxen in de ondergrondse parkeergarage en 35 parkeerplaatsen op het gelijkvloers. Het project werd opgebouwd uit drie volumes die met elkaar in verbinding staan via de onderste twee verdiepingen en de kelder. De residentie is geïntegreerd in een groene, open omgeving met parkeermogelijk-heden voor bezoekers, ligt op wandel-afstand van het centrum van Brugge en biedt een zeer vlotte toegang tot alle invalswegen.

De 3 torens van 6 verdiepingen zijn op het gelijkvloers en de eerste verdieping verbonden met geknikte bouwvolumes. Kenmerkend voor het gebouw is zonder twijfel de continue en slanke balkon-rand. Prefab betonspecialist Verhelst boog zich in Oudenburg over de vraag van de klant. De productiesite voor architectonisch beton in Oudenburg werd toen geleid door Patrick Decorte, nu afdelingshoofd van de productie-site in Deerlijk, terwijl Luc Vyncke op de site in Oudenburg de werking van de afdeling predallen en dubbele wanden in goede banen leidt.

Architectonische balkons

Vanaf het eerste contact met de project-beheerder tot aan de levering is voor Verhelst een perfecte service prioritair. “Dat was in dit project niet anders”, vertelt afdelingshoofd architectonisch beton Patrick Decorte. “Wanneer het dossier bij ons op tafel belandt, maken wij een studie van het architectonische beton. Hier betrof het vooral balkons. Meestal storten we deze met het loopvlak naar boven, zoals gemonteerd, maar in dit project werd geopteerd om dit omgekeerd te doen. Dus met het loopvlak aan de bekistingszijde. Voor Verhelst is deze techniek zeker niet gebruikelijk. Architecten opteren vandaag voor de egale bekistingszijde aan de onderkant en het voorfront, omdat je dit vanop straatniveau ziet. Hier is bewust gekozen voor een minder effen onderkant en dus een egaal, uitgewassen loopvlak op basis van Eifelgranulaten en witte cement.”

Wat de uitvoering betreft, geeft Verhelst raad aan architecten en andere klanten. Patrick Decorte: “We begeleiden onze klanten zo goed mogelijk en bespreken alle voor- en nadelen. We beschikken over een intern studiebureau dat zijn bevindingen ter goedkeuring voorlegt bij de klant, de architect en het studie-bureau. Zodra het ontwerp wordt goed-gekeurd, worden de mallen gemaakt en zetten we de productie in gang. Salens Architecten is een voorstander van het storten van het loopvlak aan de bekistingszijde en voor ons was het de eerste keer dat we dit principe in onze productiehal in Oudenburg toepasten. Er kwam hier wel wat maatwerk bij kijken. De breedte van de uitkraging was telkens dezelfde, maar de lengtes waren verschillend en de hoeken werden in verstek uitgevoerd.

Specifieke Structuur

Ook structureel droeg Verhelst in dit project meer dan zijn steentje bij. Dankzij goede afspraken en een gede-tailleerde BIM-uitwisseling tussen het stabiliteitsbureau, de aannemer en Verhelst werd geopteerd om veel structurele elementen te prefabri-ceren. “Er was een duidelijke vraag van het studiebureau om prefab betonnen dubbele wanden en breedplaten te voorzien”, vertelt Luc Vyncke, afde-lingshoofd productie breedplaten en dubbele wanden bij Verhelst. “Dat we de hoofdaannemer goed kennen, zorgde voor een vlotte samenwerking. En dat was ook nodig want op het vlak van structuurelementen behoort dit project toch al tot de grotere die we op jaarbasis doen. In totaal maakten en leverden we 800 m² dubbele wanden en 7.200 m² breedplaten. Goed voor 500 m³ prefab beton en 70 ton wapening.

Materiaal bij uitstek

Volgens Luc Vyncke is prefab beton een materiaal bij uitstek om struc-tureel zo’n project te ondersteunen: “Breedplaten zijn ideaal om een goede verankering van geprefabriceerde balkons te verzekeren. Met gewelven is dat veel complexer. Ook in een appar-tement met gewelven wordt vaak een breedplaat gelegd om de verbin-ding met het architectonisch beton te maken. Naar vormgeving toe zijn breedplaten heel flexibel. Schuine kanten, onrechte hoeken, trapope-ningen … kan je allemaal realiseren met wapeningen in de dikte van de plaat. Voor een project als dit zijn dat onmis-kenbare troeven.”

Een andere meerwaarde is uiter-aard ook de snelheid van uitvoering. Luc Vyncke: “Dankzij geprefabriceerde dubbele wanden kan je bijvoorbeeld een kelder volledig in één keer plaatsen en opstorten. In het project Green Front werden wel enkel bovengrondse wanden toegepast. De grootste troef voor de klant is misschien wel dat zowel het architectonische als het structurele verhaal bij dezelfde producent zit. Intern zijn de lijnen kort en bijvoorbeeld zowel de breedplaten als de dubbele wanden worden door dezelfde tekenaar behan-deld, die vertrouwd is met het project en weet hoe de verbindingen met het architectonische beton in elkaar zitten. Hetzelfde verhaal bij de planner. Naar volgorde van productie en levering kan er geoptimaliseerd worden om de uit-voeringstermijn zo kort en het rende-ment zo hoog mogelijk te houden.

Op de oude site

Dat dit project werd gerealiseerd op een oude site van Verhelst Bouwmaterialen, maakt het voor Verhelst bijzonder. Luc Vyncke: “Het was voor Verhelst uiteraard belangrijk om de hand te hebben in de heropleving van onze oude site. En uiteindelijk is alles bij-zonder goed verlopen. Onze eerste levering vond plaats in maart 2019 en de laatste in december van datzelfde jaar. Negen maanden voor een project van die grootteorde is best snel.” Bijzonder is het niet enkel voor Verhelst maar ook voor de bewoners die in Green Front genieten van een groen-blauwe woonomgeving. Bovendien werden ook verschillende extensieve groendaken geïntegreerd om de groene omgeving nog meer kracht bij te zetten. Een mooi en harmonieus afgewerkt geheel dus waar zowel de kwaliteitsvolle archi-tectonische als structurele prefab betonelementen cruciaal bleken voor een prachtig eindresultaat. (NR)

GREEN FRONT, Brugge, 2021
Opdrachtgever: Eiffage Development nv
Projectontwikkelaar: Global Estate Group gcv
Architect: Salens Architecten bvba / Lieven Vereecke bvba
Aannemer: Vuylsteke-Eiffage nv
Studiebureau: Cobe Ingenieurs bv
Prefab betonelementen: Verhelst nv
Cijfers:
Dubbele wanden: 800 m²
Breedplaten: 7.200 m²
Terraselementen: 164 (1.714 m²)