De shift naar prefab beton van de Scandinavische landen bevestigt dit potentieel

Prefab beton is een essentieel deel van de oplossing. Dat verdient een positieve campagne, nietwaar, Natuurpunt?

— Stef Maas

“Waarom wil u voor een sector werken die in de pers verantwoordelijk gesteld wordt voor pakweg 5% van de wereldwijde C02-uitstoot?”, vroeg ik aan de sollicitante. De dame aarzelde even en zei: “Dat heeft toch enkel te maken met de hoeveelheid beton die er gebruikt wordt en niet met het materiaal op zich…” Zelf zou ik het niet beter kunnen verwoorden.

Onze globale behoefte aan structuren en infrastructuur is enorm en neemt toe. Zonder een goed beleid vertaalt die behoefte zich in meer ruimtebeslag maar minder ruimte voor natuur en biodiversiteit. Wie vertrouwd is met de ‘negen grenzen’ die de mensheid moet respecteren om de planeet bewoonbaar te houden, weet dat de parameter biodiversiteit al lang donkerrood kleurt. Ruimtebeslag is volgens het WWF Living Planet Report 2020 over de hele wereld de voornaamste bedreiging van die biodiversiteit. Daarnaast worden overexploitatie, invasieve soorten, vervuiling en, op de vijfde plaats, klimaatverandering aangehaald. Onze sector is zich goed bewust van deze problematiek. Als we ruimte terug aan de natuur willen geven, moeten we korter bij elkaar gaan wonen. Steden met een gezonde mix van hoogbouw appartementen en kwalitatieve open ruimte liggen binnen handbereik. Prefabbeton is daarbij het aangewezen materiaal om multifunctionele, duurzame, aanpasbare en circulaire gebouwen, structuren en open ruimte op te realiseren. De shift naar prefab beton van de Scandinavische landen bevestigt dit potentieel. Echter, lokaal, blijft men het woord ‘beton’ in een negatieve context gebruiken waardoor onze meerwaarde onderbelicht blijft. Het pas verschenen ‘Betonrapport’ van Natuurpunt is daar een voorbeeld van. Een inhoudelijk sterk rapport dat de toenemende verharding van Vlaanderen aankaart maar door de bewuste negatieve woordkeuze de verantwoordelijkheid bij de betonsector lijkt te leggen. Prefab beton is een essentieel deel van de oplossing. Dat verdient een positieve campagne, nietwaar, Natuurpunt?

Stef Maas, Directeur