FEBE ondersteunt Green Deals

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om ondernemingen en sectoren te vergroenen met projecten rond water, voedsel, circulaire economie en tal van andere thema’s. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten tussen bedrijven, organisaties en de overheid om samen op korte termijn (zo’n drie à vier jaar) duurzame acties te realiseren. FEBE ondersteunt momenteel 2 Green Deals, nl. de GD Natuurinclusieve parkeerterreinen en de GD Tuinstraten.

Traditionele parkeerterreinen smeken om een frisgroene opknapbeurt. Door meer natuur te integreren op de verharde terreinen krijgt de biodiversiteit een heuse boost, worden verloren bodemfuncties hersteld en krijgen overstromingen geen kans. En ook de gebruiker geniet mee van een groener parkeerterrein. De Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen wil dit potentieel tot een groenere leefomgeving volop onderzoeken en concrete oplossingen naar voren schuiven. Vragen als ‘Hoe kan ik meer natuur integreren op het parkeerterrein?’, ‘Welke onthardingsmethoden passen bij mijn project?’, ‘Wat met beheer en monitoring nadien?’ en ‘Hoe krijgen we belanghebbenden mee over de streep?’ wil de Green Deal de komende jaren beantwoord zien. Op 11 januari 2024 heeft FEBE tijdens de officiële lancering mee deze Green Deal ondertekend.

De Green Deal Tuinstraten wil in Vlaanderen een kentering in gang zetten om structureel meer tuinstraten te creëren. De missie is om tegen 2030 liefst 1.000 gerealiseerde tuinstraten te zien. Door het samenbrengen van gemeenten, bewoners, bedrijven en andere betrokkenen en hun expertise en middelen te bundelen, wil de Green Deal bewustzijn creëren, kennis opbouwen en delen, en praktische ondersteuning aanreiken om van doorsnee straten bloeiende tuinstraten te maken. Aangezien prefab beton een onmisbaar materiaal is in de transitie van een traditionele straat naar een tuinstraat zet FEBE zijn schouders onder deze Green Deal. De officiële lancering van deze Green Deal wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2024.

Als u meer wil weten over deze Green Deals of zelf wilt deelnemen, kunt u steeds terecht op 
omgeving.vlaanderen.be/home-green-deals-in-vlaanderen (RPI)