Geen klein bier! – Lupulus instaleert waterzuiveringsstation in prefab beton

Lupulus: wat begon als een lokaal biertje voor het nabije café, groeide uit tot een succesverhaal. De brouwerij werd in 2007 opgericht in een schitterende Ardense hoeve uit de negentiende eeuw, idyllisch gelegen in het groen. De brouwerij veroverde met haar subtiel hoppig biertje stormenderhand de markt. Met de snelgroeiende productie moest de brouwerij al vlug nadenken over een uitbreiding van haar productiefaciliteiten Lupulus ging op zoek naar een technisch veeleisende oplossing die ook visueel in het geheel zou passen. De brouwerij vond een geschikte partner in Eloy Water.

Het bedrijf Eloy Water bestaat sinds 1965 en is gespecialiseerd in oplossingen voor het behandelen van afvalwater en de opvang van regenwater. Met zijn knowhow bleek Eloy Water in samenwerking met CMI Balteau de ideale partner te zijn voor de installatie van een nieuw zuiveringsstation met membraanreactor.

Door de uitbreiding die Lupulus voor ogen had, werden strengere regels opgelegd voor wat betreft de waterzuivering, en bovendien werd het Waals Gewest ook strenger voor het afleveren van een toelating, omdat de brouwerij zich in de ecologische zone Natura 2000 bevindt, waar een heel specifieke wetgeving geldt. Managing director Pierre Gobron legt uit: “Als we de productie van 10.000 hectoliter in 2015 extrapoleerden naar 2020, kwamen we aan 25.000 hectoliter. We willen een station dat ook geschikt is voor de toekomst en waar een groeireserve is voorzien. De toekomstige installatie moest aan de verschillende normen voldoen, gemakkelijk zijn in gebruik, economisch renderen en perfect kunnen geïntegreerd worden in de site. Zowel naar zicht, geur als geluid mag er geen enkele hinder zijn. De oplossing moest ook weerstand bieden aan de verschillende organische en hydraulische lasten, aangezien de productie tijdens het weekend anders is dan die in de week.

De standaardtanks van Eloy Water zijn vervaardigd uit vezelversterkt hogesterktebeton (HPFRC) met weerstandsklasse C55/67 op 7 dagen en C60/75 op 28 dagen. Ze beschikken over een druksterkte die twee maal zo groot is als de van kracht zijnde minimumeisen. Dit maakt het mogelijk om de wanden van de tanks dunner te maken, waardoor de tanks ook minder wegen.

Het zuiveringsstation dat Eloy Water ontwikkelde voldoet aan strenge eisen. Het station bestaat uit 10 tanks die ondergronds in een naburig veld geïnstalleerd werden, dat om de visuele impact te beperken. Het enige zichtbare aspect is het technische lokaal, dat visueel geïntegreerd werd in de andere gebouwen. Alles samen beslaat het geheel slechts 400 m². Het proces van de zuivering doorloopt vijf fasen: een filtering en een bezinking, gevolgd door de passage in een biologische reactor in twee fasen en ten slotte een passage door een membraanreactor voor de ultrafiltratie van de overblijvende suspensiedeeltjes, bacteriën en virussen. Het gebruik van deze membraanreactor vermijdt het gebruik van chemische ontsmettingsmiddelen.

Om de kosten te kunnen dekken en toch een superieure kwaliteit te bekomen, liet de brouwerij alles prefabriceren in de fabriek van Eloy. Ook de volledige installatie werd daar geassembleerd. Voor de installatie en de inbedrijfsstelling van de zuiveringsinstallatie werkte Eloy Water samen het bedrijf CMI BALTEAU, dat gespecialiseerd is in waterbehandeling. Om meer kostenbesparend te werken, kan het systeem vanop afstand bediend worden. (KDA)

LUPULUS, Gouvy, 2017

Opdrachtgever: LUPULUS nv & CMI Balteau
Ontwerp: CMI Balteau
Prefab beton elementen: Eloy Water sa