De Bomen door het certificatiebos – Deel 10 – BENOR vzw

België kent een divers certificatie­landschap. Het is dan ook niet altijd evident om de bomen door het bos te zien. We lichten in elk nummer de activiteiten van één organisatie toe. Geen complexe uitleg maar een praktische en compacte beschrijving.

Deel 10: vzw BENOR

Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief merk van overeenkomstigheid met de normen. De term ‘collectief’ verwijst naar het feit dat het merk gevoerd kan worden door verschillende fabrikanten op verschillende producten. Het gebruik van het BENOR-merk gaat steeds gepaard met productcertificatie. Het volgt de eisen van de Belgische normen (NBN) en Technische voorschriften (PTV). Deze eisen voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen van de Belgische markt en zijn vastgelegd in consencus tussen alle betrokken partijen. Fabrikanten die voor een bepaald product een BENOR-merk hebben, hebben aangetoond dat ze in staat zijn om doorlopend de overeenstemming van het product met de technische referentiespecificaties te waarborgen.

Het Benor-merk is in feite eigendom van het NBN of Bureau voor Normalisatie – zie BETON 247 voor meer uitleg hierover. BENOR vzw werd in 2012 opgericht met het doel om het beheer van het BENOR-merk van het NBN over te nemen.

Sindsdien neemt BENOR vzw het beheer van het BENOR-merk in de verschillende deelsectoren op zich. Het doet daarvoor beroep op sectorale operatoren, zogenaamde OSO’s. BENOR vzw neemt de erkenning van deze  sectorale operatoren op zich, en coördineert hun werking. Het beheer per sector houdt voornamelijk het opstellen van de technische specificaties (PTV) en de reglementen (TRA) in, die samen het certificatieschema uitmaken.

Daarnaast verzorgt BENOR vzw ook de gezamenlijke promotie van het BENOR-merk.

De werking van BENOR vzw wordt gefinancierd door bijdragen van de verschillende certificatie-instellingen (OCI) die daartoe een bijdrage innen bij de fabrikanten die het BENOR-merk gebruiken. Een deel van deze bijdrage stort BENOR vzw door aan het NBN als vergoeding voor het gebruik van het BENOR-merk.

www.benor.be