Gevangeniscomplex Haren – Interview met d-CONCRETE!

Het gevangeniscomplex van Haren wordt volop in prefab beton gebouwd. Toch kan eigenlijk alleen ‘gebouw 16’ de stempel van full prefab krijgen. Met deze werkplaats bewijst d-CONCRETE! dat zijn ‘Single Point of Contact’- of ‘SPOC’-methode een meerwaarde betekent voor complexe prefab constructies. David Dupont en Alexander De Keersmaeker, respectievelijk engineering manager van d-CONCRETE! en werfleider voor de montage bij Ergon, zetten de voorbije maanden alle zeilen bij om gebouw 16 (de werkplaatsen) tijdig en vlot op de werf te krijgen. Tussen deze intense momenten door, blikken ze graag even terug op de bijzonderheden van deze werf.

David Dupont: “‘SPOC’ betekent inderdaad ‘Single Point of Contact’. Het idee om klanten één enkel aanspreekpunt te bieden, zit in feite ingebakken in de strategie van d-CONCRETE! zelf. Vroeger moesten klanten voor één gebouw hun bestellingen plaatsen bij de verschillende fabrieken van CRH. Nu kunnen ze alles op één punt bestellen en coördineren wij dat voor hen. Het motto van d-CONCRETE! is: “Wij willen bouwen met prefab makkelijker maken”. Tegenwoordig is ‘ontzorgen’ een modewoord. Maar op zo’n grote werf heb je altijd zorgen. Wij willen daarbij helpen. Wij verzorgen het tekenwerk en de planning en zien er op toe dat de verbindingen tussen elementen goed zitten. De communicatie met de klant verloopt via mij. Komt er een vraag over de werf, dan heb ik een rechtstreekse lijn met Alexander, die instaat voor de montage en met wie ik nauw samenwerk. Wij zorgen er samen voor dat de klant tijdig de juiste elementen met de juiste verbindingen ontvangt en dat die correct worden gemonteerd.

BETON: Voor het gevangeniscomplex van Haren koos de aannemer om voor gebouw 16 beroep te doen op deze all in-methode.

David Dupont: Inderdaad. Gebouw 16 wordt een grote logistieke werkplaats voor het hele complex. Het is ook een plaats waar gedetineerden werk zullen krijgen. Het gaat om een gebouw van circa 14.000 m². Voor dit gebouw hebben wij de elementen met volledige coördinatie en montage aangeboden. Gebouw 16 is een typeproject van onze SPOC-methode. Deze geïntegreerde manier van werken is uiteraard ook het zinvolst voor een project met veel verbindingen. Wij tekenen een volledig 3D-model, zorgen dat de elementen uit verschillende fabrieken van onze groep op elkaar afgestemd zijn, dat de voegen juist zitten, dat de verbindingen correct zijn. Er komt behoorlijk wat studiewerk bij kijken. Voor aannemers die het niet gewoon zijn met prefab te werken, kan dit een tijdrovende klus zijn, die d-CONCRETE! met al zijn ervaring kan verlichten. Voor dit project is doorgedreven coördinatie heel waardevol. Alles is er met alles verbonden. Mocht er zich in Brussel een hevige aardbeving voordoen, is dit waarschijnlijk het laatste gebouw dat overeind blijft staan, bij wijze van spreken.

BETON: Waarom werd hier voor een andere constructie gekozen dan voor de arresthuizen, die hoofdzakelijk uit breedplaten en volle wanden bestaan?

David Dupont:Die werkplaatsen hebben een enorme overspanning nodig. Daarom kozen we voor welfsels en voorgepannen dakliggers.”

BETON: Is er in een dergelijk project nog veel overleg nodig met de andere bouwpartners?

David Dupont:Voor dit specifieke project wordt er héél intens overleg gepleegd. Denys (als onderdeel van opdrachtnemer Cafasso, n.v.d.r.) was voor ons een heel goede partner. Het voorbereidende studiewerk is zeer correct gebeurd, ook al was het bij momenten heel hectisch en ligt de stress hoog, omdat de planning voor dit project zo krap is. Wij staan voortdurend in contact met Denys en met het studiebureau VK Engineering. Om de timing te kunnen respecteren, zijn wij op een bepaald moment ook mee gaan denken met het studiebureau. Via Microsoft Teams (één van de gevolgen van de Covid-19 uitbraak) overliepen we alle elementen en bespraken we de verbindingen. Om binnen het vooropgestelde tijdschema te blijven, was het nodig om de vlucht vooruit te nemen, ook al betekent dat uren en uren intense samenwerking. Zo zijn we tot één geïntegreerd model gekomen, wat precies de vraag van de opdrachtgever was.”

Het project is overigens ook complex omwille van de extra eisen die eigen zijn aan het gevangeniswezen. Normaal moeten elementen voldoen aan een bepaalde brandweerstand, windbelasting en milieuklasse. In dit geval komt daar de extra eis van de uitbraakklassen bij. Een normaal gevelpaneel zet je op vier punten vast. Rekening houdend met de windbelasting zorg je dat het paneel op elk hechtingspunt pakweg 500 kg kan opnemen. Bepaalde uitbraakklassen stellen dat een hechtingspunt tot vier ton moet kunnen opnemen. Het spreekt vanzelf dat dan geen enkele standaardverbinding meer voldoet. We evolueerden naar verbindingen die niet alleen de vier punten, maar de volledige lijnen van de wand verbinden. Via staboxen en loopboxen wordt alles zoveel mogelijk aan elkaar gehecht om aan de eis van de uitbraakklassen te voldoen.”

Alexander De Keersmaeker:Ook de wapening is onderhevig aan de eisen van de uitbraakklasse. Bij sommige panelen zitten we aan een veelvoud van een normale wapening.

BETON: Deze verbindingen hadden wel impact op jullie tekenwerk en nog het meest op de montage.

David Dupont:De oplossingen blijven vrij klassiek, maar op sommige plaatsen hebben we alternatieven moeten verzinnen. De gevelwanden vastzetten met stalen platen bijvoorbeeld. Een aantal voorschriften zijn ook heel specifiek. Zo zet je normaal een gevelpaneel tegen een kolom. Maar een kolom die 40 à 45 cm buiten de gevel uitkomt, creëert verborgen hoeken. De kolommen kregen een T-sectie, waardoor de gevel en de kolom zelf geen grote dikteverschillen meer vertonen.”

Alexander De Keersmaeker: De impact op de montage is uiteraard gigantisch. Je hebt al een sterk persoon nodig om die metalen verbindingsplaat omhoog te houden en iemand anders de bouten te laten vastzetten. De uitvoering is een pak zwaarder dan wat we gewoon zijn. Door de coronamaatregelen wordt dat werk nog bemoeilijkt, omdat je niet in elkaars buurt mag werken. We hebben intussen de nodige maatregelen getroffen zodat we veilig kunnen verder werken.”

BETON: Hoe verloopt een werf waar je niet zomaar kan terugvallen op je parate kennis?

Alexander De keersmaeker:We heb­ben op voorhand voor verschillende plaatsen type-oplossingen uitgedokterd die aan de eisen voldoen, die prefabriceerbaar zijn en werkbaar qua montage. Zo’n voorstellen zijn soms wel 20 maal over en weer gegaan tussen ons en de andere partner. Ook op de werf zoeken mijn collega-werfleider – die een pak meer ervaring heeft – en ik alles zo goed mogelijk uit, zodat arbeiders efficiënt kunnen blijven werken. In het begin kwam daar wat trial & error bij kijken. Maar intussen verloopt dat allemaal redelijk vlot. Als ik deze werf achter de rug heb, heb ik ongetwijfeld genoeg bagage voor een eind in de toekomst!

BETON: Er zijn op dit ogenblik zo’n 500 arbeiders aanwezig. Hoe valt het mee op om zo’n werf mee te draaien?

Alexander De Keersmaeker: Het is logistiek uiteraard een uitdaging. Alles moet op voorhand en in detail worden doorgesproken. Het komt er op aan heel concrete afspraken te maken met de hoofdaannemer, zeker op momenten dat we toegangswegen moeten afsluiten om onze mobiele kraan te plaatsen. Dan moet je op het uur kunnen zeggen wanneer de weg onderbroken wordt.”

BETON: Waar staat het project op dit moment?

Alexander De Keersmaeker:Het tekenwerk wordt op dit eigenste ogenblik afgerond. Op enkele uitzonderingen na zijn alle elementen in productie. Wat werkplaats 16 betreft zijn we bijna over de helft van de montage. Vanaf komende week starten we met een tweede ploeg, in de hoop alles voor de kerstvakantie afgerond te hebben.

BETON: Veel succes!

David Dupont, engineering
manager van d-CONCRETE!
Alexander De Keersmaeker,
werfleider voor de montage bij Ergon nv

GEVANGENISCOMPLEX VAN HAREN, 2020
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Opdrachtnemer: Cafasso nv
Cafasso nv is aangesteld door de Belgische federale overheid (Via de Regie der Gebouwen) op basis van een DBFM [Design, Build, Finance & Maintenance]-overeenkomst. Dit houdt in dat Cafasso nv instaat voor het ontwerp, de bouw en het financieren van het project, gecombineerd met het onderhoud van de gebouwen en het leveren van facilitaire diensten zoals schoonmaakdiensten, keukendiensten en groenonderhoud. Cafasso nv bestaat uit drie aandeelhouders: Macquarie Corporate Holdings PTY Limited, FCC Construcción sa en Denys nv. Denys nv is de Belgische partner van het consortium.
Afnemer: Federale Overheidsdienst Justitie
Ontwerp: Cafasso Architecten (thv EGM en B2Ai), VK Architects & Engineers, Ara, Baljon, Egeon, Smits van Burgst
Deze fabrikanten leverden geprefabriceerde betonnen elementen:

Volle wanden, balken en kolommen:
Prefaco nv
• Cordeel group nv / C-concrete nv
Megaton nv

Premuren:
Prefaco nv

Predallen:
Prefaco nv

Holle vloerelementen:
• Van Thuyne
Ergon nv (enkel gedeelte d-Concrete!)

Cactus-elementen (3D-elementen voor sanitaire units):
Socea nv
Betca nv

Voorgespannen liggers en TTP-platen:
Ergon nv

Prefab gevelpanelen:
• Cordeel group nv / C-concrete nv
Van Maercke Prefab nv

Trappen:
• Delmar nv

Montage werkplaatsen in prefab beton:
d-Concrete

Kalkzandsteen:
Xella nv

Fabrikanten aangesloten bij FEBE werden in vette tekst weergegeven.