FEBESTRAL verduidelijkt toepassingsmogelijkheden van infiltratieproducten voor bestratingen met handige tabel

De nieuwe versie van de PTV 126 wordt weldra gepubliceerd. Dit Technisch Voorschrift bepaalt aan welke eisen betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen moeten voldoen. Deze PTV beschrijft onder andere hoe men aan de hand van een belastingsproef kan bepalen tot welke van de 6 gedefinieerde belastingsklassen een product behoort (BC1-BC6). Op vraag van FEBESTRAL zal de nieuwe PTV de belastingsklasse voor poreuze producten beperken tot klasse 4 (BC4). Op die manier wordt er gevolg gegeven aan de vaststellingen van de fabrikanten die merken dat de poreuze producten vaak aangewend worden buiten hun toepassingsgebied (zware aslasten).

Naar aanleiding van deze problematiek werkte FEBESTRAL een handige tabel uit, waarin voor elke belastingsklasse een richtinggevende toepassing is vastgelegd. Daarnaast geeft de tabel enkele oriënterende voorbeelden mee. Voor elke belastingsklasse kan men zien welke producten geschikt zijn (poreuze stenen/tegels, grasbetontegels of waterpasserende stenen/tegels). De tabel kan via de QR-code ook digitaal geraadpleegd worden. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met FEBESTRAL of de fabrikant.

Raadpleeg hier de tabel