Interview met Sonja Kuypers – FEBESTRAL

Toekijken vanop de zijlijn is geen optie

— Sonja Kuypers

© Studiovision

De Federatie van de Betonindustrie telt verschillende deelverenigingen. Fabrikanten overleggen er over de toekomst van hun sector, zowel op promotioneel als op technisch vlak. FEBESTRAL, één van die deelverenigingen, brengt de fabrikanten van betonproducten voor de bestratingsmarkt samen. De leden stelden voor het bouwverlof een nieuwe voorzitter aan. Sonja Kuypers is –met veel jaren ervaring in de betonsector– geen onbekende voor FEBESTRAL, noch voor de bouwsector in het algemeen. Als nieuwe voorzitter vroeg BETON haar naar de uitdagingen voor FEBESTRAL in de komende jaren. Daar ging mevrouw Kuypers graag op in, nadat ze zichzelf nog even voorstelde.

Sonja Kuypers: “Ik ben Sonja, geboren in 1964 – dat zeg ik er maar gelijk bij. Ik werk sinds 1990 bij Ebema. Bijgevolg heb ik de betonsector flink zien veranderen. Zelf startte ik in de verkoop, waarna ik lange tijd commercieel directeur was. Sinds 2016 sta ik als co-CEO aan het hoofd van Ebema. Aanvankelijk was dit samen met Jan Panis, tevens aandeelhouder. Sinds kort deel ik de functie met Bart Van Winkel. Zelf ben ik al heel lang actief in de vereniging FEBESTRAL, samen met gewezen FEBE-voorzitter Ludo Panis. Ik durf dus wel zeggen dat ik de concullega’s van de groep goed ken.”

BETON: U zag de sector in de voorbije 30 jaar veranderen, zegt u. We zijn uiteraard benieuwd naar wat u als de meest opvallende wijzigingen beschouwt.

Sonja Kuypers: “De focus van de fabrikanten van FEBESTRAL lag lange tijd louter op de ‘aankleding’ van de openbare ruimte en de tuinruimte. Waar dat in het begin van mijn loopbaan puur functioneel werd bekeken, kwam daar stilaan toch ook het esthetische aspect bij. Dat was een belangrijke evolutie, die we als FEBESTRAL van dichtbij gevolgd hebben. Omdat promotie voeren de hoofdtaak is van FEBESTRAL, brachten we een aantal mooie publicaties uit die de combinatie van functionaliteit en esthetiek benadrukken. Dat esthetische aspect was niet alleen commercieel belangrijk. Ook de productie evolueerde: het gamma van granulaten werd uitgebreider, de vorm van de producten werd complexer en we boden vanaf dan verschillende soorten deklagen en afwerkingen aan. Dankzij die verandering hebben we ook onze positionering in de markt kunnen versterken.”

BETON: Een logische volgende vraag is uiteraard welke veranderingen u in de komende jaren verwacht.

Sonja Kuypers: “De komende jaren liggen de uitdagingen vast en zeker op een breder, maatschappelijk vlak. De term duurzaamheid valt dan snel. Ja, over dat onderwerp is al veel gesproken en geschreven. Maar de aandacht voor duurzaamheid heeft een grote impact op onze sector en die zal in de toekomst niet verminderen, integendeel.”

“Vooral met onze waterdoorlatende bestrating zijn wij een belangrijke partner geworden in het duurzaamheidsdebat van de bouwsector. Aanvankelijk werd waterdoorlatende bestrating vooral toegepast ter voorkoming van wateroverlast en overstromingen. Nu worden onze producten vooral gekozen om hemelwater ter plaatse te laten doordringen in de ondergrond. We weten allemaal dat water het nieuwe goud aan het worden is. In de nabije toekomst zullen we er niet alleen meer moeten voor gaan zorgen dat het hemelwater infiltreert in de grond, maar dat het door bedrijven of particulieren ook kan worden opgevangen voor hergebruik. Dat wordt nog een belangrijke verandering. Doorlaatbaarheid is voor de fabrikanten van FEBESTRAL een essentieel aspect van duurzaamheid, maar het is slechts één enkel aspect van het volledige duurzaamheidsdebat in de bouwsector.”

BETON: Welke andere uitdagingen ziet u nog als het over duurzaamheid gaat?

Sonja Kuypers: “Beton zal als materiaal op zich een onderwerp blijven. Beton zal altijd blijven bestaan, dat lijdt geen twijfel. Willen we echter als betonsector relevant blijven, dan zullen we ook een maatschappelijke rol moeten opnemen. De grondstoffen die wij gebruiken zijn natuurlijk en lokaal, maar door het gebruik van cement zijn we nog altijd verantwoordelijk voor een niet te minimaliseren aandeel van de globale CO₂-uitstoot. We kunnen er niet omheen: de cementsector zal zeker zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar ook wij als betonsector, zullen ons moeten bezinnen over de uitwegen uit deze CO₂-intensieve productie. Dat is toch een grote uitdaging voor de sector. Dat zullen we samen moeten doen. De noodzaak om zaken samen aan te pakken, is wellicht nog nooit zo groot geweest als nu. Naast duurzaamheid denk ik ook aan de noodzakelijke gezamenlijke aanpak voor digitalisering, om onze klanten de juiste service te kunnen verlenen.”

BETON: Ziet u die digitalisering binnen het commerciële luik van de werking van de bedrijven?

Sonja Kuypers: “Onder meer. We opereren vandaag hoofdzakelijk lokaal – zeker in vergelijking met andere, internationale sectoren – en kennen bijgevolg onze klanten dikwijls persoonlijk. Er staat een nieuwe generatie klanten klaar, die zich 24/7 wil kunnen informeren. Zij zullen altijd en overal ons aanbod willen consulteren, maar ook alle karakteristieken ervan, qua duurzaamheid en qua mogelijke toepassing. Een bedrijf aanpassen aan de digitale generatie is best ingrijpend: digitaal aanwezig zijn, digitaal vragen kunnen beantwoorden, de klanten digitaal op de hoogte houden van hun bestelling en waar die zich in de flow bevindt. Dat digitale DNA is niet ingeburgerd in onze sector. De komende jaren willen we zeker ook kijken hoe andere materialenfabrikanten – baksteenfabrikanten, isolatiefabrikanten, … – dit aanpakken. We hoeven het warm water niet opnieuw uit te vinden. Wanneer ik over digitalisering spreek, denk ik ook aan de hele BIM-evolutie, waaraan we in de toekomst kunnen bijdragen.”

BETON: Hoe ziet u deze uitdagingen samen met de andere fabrikanten aan te pakken?

SONJA KUYPERS: “Het is vroeg om concrete actiepunten op te sommen. Eensgezindheid tussen de fabrikanten van de vereniging is erg belangrijk om een daadkrachtig antwoord te kunnen bieden. Zoals ik hierboven schetste, liggen de uitdagingen vandaag ook buiten de bedrijven om, in de maatschappij. Ze zijn groter dan ze ooit zijn geweest. We zitten met alle betonfabrikanten – ook buiten FEBESTRAL – in dezelfde boot en we moeten het absoluut eens zijn over waar we heen willen varen. Een aantal evoluties kunnen afschrikken, waaronder de bouwshift. Evengoed kunnen we ze als opportuniteit zien. Never waste a good crisis. Een strategische oefening zal zeker op haar plaats zijn. Zo kunnen we de opportuniteiten bekijken en de lange-termijn-doelen vastleggen. Ik zie dit voorzitterschap als een grote uitdaging. De noodzaak om een aantal zaken in groep, als federatie of als vereniging aan te pakken, is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Vanop de zijlijn toekijken is geen optie.”

BETON: Hoe zou u de vorige vraag beantwoorden wanneer u even louter als ondernemer mag spreken?

SONJA KUYPERS: “De voorbije jaren is er in onze sector veel aan productontwikkeling gedaan. Als fabrikant moeten we zeker verder inzetten op slimme producten en slimme acties. We bieden op dit ogenblik lichtgevende producten, geluidsreducerende producten en natuurlijk ook de waterdoorlatende producten aan. We moeten verder denken in die trant. ‘Slim bestraten’ wordt zeker een belangrijk aspect van ons werk. Onze producten moeten niet louter ‘bestrating’ zijn, maar moeten twee of drie extra functionaliteiten bieden. Ook vanuit dat pad kunnen we ons maatschappelijk op de kaart zetten.”

BETON: Veel succes! (KDA, RP)