Nominatie Precast in Structures – Iris Tower – Brussel

Prefabricatie bracht een revolutie teweeg in de Belgische hoogbouw. Vanaf de verwezenlijking van de toren Nord Galaxy, in de Noordwijk van Brussel, werd ultra-hogesterktebeton aangewend als alternatief voor de traditionele staalconstructie. Sindsdien zijn alle torens gebouwd volgens het principe van kolommen, balken en holle vloerenelementen, verbonden met een ter plaatse gegoten centrale kern die de stabiliteit van de constructie verzekert.

De Iris Tower vormde hierop geen uitzondering, met als bijzonderheid dat de vloeren ovaalvormig zijn, wat onverenigbaar is met het gebruik van traditionele welfsels. Ook hier heeft de dialoog tussen aannemer en fabrikant het mogelijk gemaakt een hybride oplossing aan te bieden.

De fabrikant vervaardigde de dragende vloerdelen die van gevel tot kern spannen. De tussenliggende taartvormige stukken werden eveneens geprefabriceerd maar in het atelier van CIT Blaton.

Op de begane grond staan 10 m hoge schuine pijlers. De driedimensionale kolommen op de bovenste verdiepingen vormen zonder twijfel het hoogtepunt van deze prefabricage-oefening.

Ten slotte vormde de fasering van de bovenbouw in functie van de vooruitgang van de werkzaamheden in “stross” om niveau -8 te bereiken een grote uitdaging, een uitdaging die dankzij het grote aanpassingsvermogen van alle betrokkenen tot een goed einde werd gebracht.

DE JURY > De jury wil deze realisatie in de kijker zetten omwille van de doorgedreven en intelligente toepassingen van geprefabriceerd beton. De kwaliteiten en voordelen van prefab beton worden in dit project ten volle benut.

De algemene stabiliteit en de stijfheid van het bouwwerk worden verzekerd door een kern uit gewapend beton en een systeem van metalen schoren die halverwege de toren zijn aangebracht, waardoor bepaalde gevelkolommen tot de voornoemde eigenschappen bijdragen. De dikte en de kwaliteit van het beton van de verschillende wanden van de kern zijn geoptimaliseerd om bestand te zijn tegen de voorziene wind- en seismische belastingen, om de horizontale componenten resulterend uit de afwijking van de kolommen op de verdiepingen te ondervangen, om de vervormingen van de toren te beperken en om het comfort van de gebruikers op de bovenste verdiepingen te verzekeren. Er werd bewust voor prefab oplossingen gekozen om doelstellingen zoals efficiëntie, een snelle constructie en een hoogwaardige kwaliteit te halen.

  • Architect: AM Atelier d’Architecture de Genval sa / Pierre Accarain – Marc Bouillot sa
  • Aannemer: CIT Blaton sa
  • Studiebureau: Greisch Ingénierie sa
  • Opdrachtgever: Ghelamco Group cva
  • Prefab beton: Ergon nv
  • Andere partners: Seco Belgium nv