“De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft verregaande gevolgen, ook voor de Belgische betonindustrie”

De oorlog heeft bovendien een rechtstreeks gevolg op de beschikbaarheid van bekistingshout, wapeningsstaal, cement, lijnolie ...

— Stef Maas

A perfect storm. Zo zou u de huidige situatie in de bouw kunnen beschrijven. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft verregaande gevolgen, ook voor de Belgische betonindustrie. De voornaamste invloed ligt bij de evolutie van de energieprijs. De prijs van olie en gas gaat al sinds het voorjaar van 2021 gestaag omhoog en wordt door het conflict naar een ongekend niveau gestuwd. Die evolutie leidt ertoe dat quasi alle grondstoffen en halffabricaten waarvan onze sector en zijn leveranciers zich bedienen, fors duurder worden of zelfs tijdelijk niet geproduceerd worden om zo aan de hoge energieprijzen te ontsnappen. Cement speelt daarbij een bijzondere rol. Naast de energiekosten ziet de cementindustrie ook in de duurdere CO2-certificaten een argument om haar prijzen meermaals en aanzienlijk te verhogen.

De oorlog heeft bovendien een rechtstreeks gevolg op de beschikbaarheid van bekistingshout, wapeningsstaal, cement, lijnolie … wat zich opnieuw vertaalt in een sterk volatiele kostprijs en onzekerheid met betrekking tot de beschikbaarheid van bouwmaterialen, ook van prefab beton.

Prefab beton vormde jarenlang een baken van vertrouwen dat, mede door het lokale karakter, klanten beschutte tegen sterke prijsschommelingen. Deze keer is de storm te sterk. U houdt dan ook beter rekening met deze nieuwe realiteit door tijdig uw leverancier te contacteren en de gevolgen van de actuele situatie te bespreken. Gelukkig lijken de schommelingen waaraan prefab beton onderhevig is, opvallend minder sterk te zijn dan de fluctuaties bij de concurrerende materialen. Hierdoor blijft prefab beton de voor de hand liggende oplossing voor uw projecten, ook in deze onzekere tijden.

Stef Maas, Directeur