Nieuw lid van FEBE: C-Concrete – Drastisch verhogen van montagesnelheid op grote werven

Christophe Holthof – C-Concrete

Eind vorig jaar mochten we C-Concrete, deel van de Cordeel Group, verwelkomen als nieuw FEBE lid. C-Concrete maakt wapeningen voor beton en prefab beton in twee fabrieken, in Temse en in Hoeselt. Jaarlijks verwerkt de onderneming maar liefst 30.000 m3 beton tot hoogwaardige prefab elementen: balken, kolommen, wanden, voorgespannen vloeren en architectonisch beton. CEO Christophe Holthof vertelt ons hoe hun C-fast systeem de montagesnelheid op de werf drastisch verhoogt, welke groeistrategie de onderneming volgt, en aan welke duurzame innovatie C-Concrete werkt.

BETON: Kan u ons uzelf en C-Concrete kort voorstellen?

Christophe Holthof: Ik heb 10 jaar als management consultant gewerkt, waarvan het overgrote deel in de bouwsector. Eind 2020 nam ik de leiding van C-Concrete op mij. C-Concrete maakt deel uit van de Cordeel Group. De groep werd opgericht in 1934 als schrijnwerkerij en groeide uit tot een internationale groep met een omzet van om en bij de 800 miljoen euro.”

“Tot zeven jaar geleden was de prefab afdeling relatief klein. Maar toen investeerde de Cordeel Group flink in de uitbouw van een hout-, metaal- en betonbedrijf, waaronder C-Concrete. Naast de betonfabriek die we al hadden in Hoeselt, kwam er in Temse een grote, nieuwe productie-eenheid bij. Van toen af aan is de onderneming sterk gegroeid, en sinds een jaar of drie is de prefab afdeling uitgegroeid tot een aparte vennootschap C-Concrete. We draaien nu een jaaromzet van 42 miljoen euro en stellen een 250-tal mensen tewerk.

BETON: Produceert C-Concrete alleen voor de Cordeel Group?

Christophe Holthof:Neen, precies om die reden werden we een aparte entiteit: om niet alleen voor de Cordeel Group zelf te werken maar ook voor externe klanten. Daardoor hangen we niet meer voor 100% af van de bouwfirma’s van Cordeel en kunnen we onze productie meer uitbalanceren. Ongeveer driekwart van onze huidige productie is voor Cordeel, de overige 25% is voor andere klanten in Nederland, België en zelfs Denemarken, en dat aandeel mag gerust nog stijgen.“

BETON: Op welke producten spitst C-Concrete zich toe?

Christophe Holthof:Wel, vroeger produceerden wij alle mogelijke prefab elementen. Maar men moet zijn sterktes en zwaktes kennen. Vorig jaar hebben wij besloten om bepaalde elementen niet langer te produceren. Zo worden trappen en breedplaten niet langer bij ons in de fabriek gemaakt. We kunnen onze klanten wel ontzorgen door deze elementen mee aan te bieden en dus ook de verantwoordelijkheid en de engineer­ing voor onze rekening te nemen. Zo kunnen wij ons focussen op onze core business: holle en volle wanden, sandwichpanelen, balken, kolommen, terrassen, voorgespannen vloeren en architectonisch beton. Dankzij onze eigen betoncentrale kunnen we ze leveren in alle mogelijke kleuren, ook wat architectonisch beton betreft.

BETON: Hoe maakt deze keuze deel uit van een algemene strategie?

Christophe Holthof: De elementen waar we ons nu op toeleggen, passen in de grote bouwprojecten waarop de hele groep zich toespitst. ‘Duurzame groei door verticale integratie’, dat is de strategie van de Cordeel Group. De groep heeft de laatste vijf jaar een kleine twintig bedrijven opgestart of overgenomen. Die zijn onderverdeeld in vijf takken: ‘construct’, ‘tech’, ‘energy’, ‘living’ en ‘line’. In de C-construct-tak zitten bouwfirma’s en productiebedrijven zoals C-Concrete. In de C-tech-tak vind je techniekbedrijven zoals Imtech, NLT-Pivaco en zelfs een dronebedrijf. Dan heb je de C-energy-tak met onder andere batterijen en laadpalen. In de C-living-tak zit heel het patrimoniumbeheer en in de C-line-tak hebben we C-fire met allerlei brandblusoplossingen en Sobeltec.”

Verticale integratie betekent dat in alle projecten die we aannemen, zoveel mogelijk producten zitten van de Cordeel Group: hout, staal, prefab beton, brandblusapparaten, batterijen, technieken … Dat is ook de kracht van de Cordeel Group.”

BETON: Tot welke markt richt C-Concrete zich vooral?

Christophe Holthof:Het is ons doel om klanten te helpen zo snel mogelijk een gebouw te plaatsen en de bouwtijd dus drastisch te verlagen. Voor grote opbrengsteigendommen die zo snel mogelijk moeten renderen, bijvoorbeeld appartementsblokken of studentenhuisvestiging, stellen we daarom standaard ons C-fast systeem voor. Dat is een modulair, demontabel systeem met voorgespannen vloerplaten die we in onze fabriek maken, op standaardmaten van maximaal 3,5 meter breed. Tot die breedte kunnen ze perfect op onze voorspanbanen en op een gewone vrachtwagen.”

Op de werf is het alsof je LEGO blokken in elkaar zet. De elementen worden gewoon met de kraan op hun plaats gehesen. We produceren de C-fast elementen in grote aantallen zodat er altijd een toereikende stock is, want de plaatsing op de werf verloopt veel sneller dan onze productie. Met dit systeem kan je een volledige verdieping afwerken in vier dagen. 
Een volledig project, van grondwerken tot oplevering, kost amper zes maanden tijd. De meerkost van prefab elementen is snel terugverdiend, als je weet dat de normale bouwtijd voor zo’n gebouw gemakkelijk twee jaar is.”

BETON: Hoe belangrijk is het bouwteam- of BIM-gegeven voor jullie?

Christophe Holthof: Superbelangrijk! Zeker bij het C-fast systeem, omdat gestandaardiseerd werken hierin belangrijk is en met een bouwteam kunnen we dat het beste realiseren. We trachten dan om zoveel mogelijk gelijke elementen te produceren om zoveel mogelijk repetitie te hebben. Binnen de Cordeel group hebben we zelfs een BIM-cel.”

BETON: Zitten er belangrijke innovaties in de pijplijn?

Christophe Holthof:Zoals alle bedrijven binnen de Cordeel Group werken we voortdurend aan innovaties die leiden tot een duurzamere productie. Dat doen we met onze eigen R&D-afdeling, onze cel C-innovation. Momenteel zoeken we volop naar een goede samenstelling om ‘groen beton’ te maken. We zijn dat uitvoerig aan het testen. Op dit moment hebben we al 32% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van 2020. Als de testen positief blijven, kunnen we binnen enkele maanden de CO₂-uitstoot laten dalen met 50% ten opzichte van 2020.”

BETON: Zal beton zonder cement mogelijk worden?

Christophe Holthof: We hebben al een aantal succesvolle testen gedaan met hoogovenslakken. Ons doel is om met de volledig Cordeel Group CO₂-neutraal te zijn tegen 2027.” (KDA)