Nieuwe parkeergelegenheid voor Sart Tilman in Luik – Een complexe vorm met ingewikkelde elementen

(c) Ronveaux

Op de Sart Tilman-site van het Luikse Centre Hospitalier Universitaire (CHU), vormde het gebrek aan parkeerplaatsen een heikel punt. Drie nieuwe parkeergebouwen zullen het de bezoekers, patiënten en personeel op termijn een stuk aangenamer maken. FEBE-lid Ronveaux is betrokken bij de realisatie van dit werk. De in Ciney en Crisnée gevestigde onderneming levert kolommen en balken met een bijzondere vorm.

De werkzaamheden vinden plaats op drie afzonderlijke locaties rond de gebouwen van het universitair ziekenhuis. Van de drie nieuwe parkeergebouwen vormt de zogenaamde P112, gelegen ten zuiden van de site en nu in werffase, de grootste uitdaging als het aankomt op de productie van prefab elementen.

Het aantal elementen dat voor P112 wordt geleverd is niet gering: 336 kolommen, 595 balken en 30.000 m² welfsels. Toch was de hoeveelheid niet de grootste uitdaging. Julien Grosjean, ingenieur bij Ronveaux: “De hoeveelheid elementen die we voor dit project hebben geleverd, is niet uitzonderlijk. Het vroeg natuurlijk wel een zekere mate van organisatie en discipline om het geplande tijdschema te halen.”

Cirkelvormige kolommen

De uitdaging voor deze werf ligt elders. De geometrie van de elementen van de drie parkings is zeer complex. Dat geldt in het bijzonder voor de balken en de kolommen. De complexiteit wordt nog versterkt door het feit dat ook de vorm van de parking zelf onregelmatig is.

Julien Grosjean: “De wedstrijd voor de bouw van deze parkeergarages is gewonnen door het consortium 6NERGYPARK. De architecten van het team stelden een oplossing voor, waarbij cirkelvormige kolommen worden gecombineerd met trapeziumvormige balken. Deze kolommen zijn niet alleen cirkelvormig, ze zijn voorzien van ‘consoles‘, die samen met de kolommen in één fase worden gegoten. De balken hebben door hun trapeziumvormige doorsnede, twee schuine zijden. Dat zorgt ervoor dat de productie in de fabriek complex wordt, zeker als het op de bekisting van deze elementen aankomt.”

(c) Ronveaux

De keuze van de architecten en van het studiebureau om cirkelvormige kolommen en trapeziumvormige balken voor te stellen, heeft twee redenen: een esthetische en een praktische. Door het gebruik van een tandoplegging wordt de balk netjes geïntegreerd met de console waardoor balk en console keurig op hetzelfde niveau komen (fig. 1). Aangezien de hoogte onder de balk vrij gering is voor dit type structuur, biedt deze elegante en overzichtelijke oplossing ook meer comfort. Grosjean: “De reden is niet alleen esthetisch. De hoogte van de verdiepingen van de parkeergarage is zeer beperkt. De verbindingen tussen de elementen moeten dus zo compact mogelijk zijn om binnen de beschikbare ruimte van iets meer dan twee meter te blijven.”

Na een eerste schets van de architecten en het studiebureau, keek Ronveaux hoe de elementen gerealiseerd konden worden. Julien Grosjean: “Voor de balken en kolommen hebben wij bekistingen op maat gemaakt. Onze eigen teams hebben deze bestudeerd, uitgetekend en daarna vervaardigd in onze gespecialiseerde ateliers.

Doordat de balken en kolommen een ongebruikelijke vorm hebben, worden de knooppunten ook veel complexer. Julien Grosjean: “Het feit dat trapeziumvormige balken op cirkelvormige kolommen zijn geplaatst, illustreert de complexiteit van de te bestuderen knooppunten. Daarbij moeten we rekening houden met de noodzaak om de architect voldoening te schenken op het vlak van esthetiek en de klant op het vlak van budget, zonder het belangrijkste uit het oog te verliezen, namelijk het garanderen van de stabiliteit van het gebouw.

Complexe vormen

Naast de geometrie van de te produceren elementen zelf, was ook de vorm van de parking een extra uitdaging. Julien Grosjean : “De geometrie van de parkeergarage was vrij complex in die zin dat er niet veel rechte hoeken zijn, zoals dat het geval is in een traditioneel gebouw. Zodra je afstapt van rechte hoeken, worden de knooppunten en de verbindingen tussen de verschillende elementen ingewikkelder. Dat in combinatie met de ronde kolommen en de balken met een scheve zijde, maakte het ontwerpen en produceren complex. Samenvattend: in dit project is niets rechthoekig. Zelfs de binnenzijde van de randbalken is schuin om zo de trapeziumvorm van de centrale balken in herinnering te brengen” (fig. 2).

(c) Ronveaux

De kleinere parking P109, ter hoogte van de hoofdingang van het universitair ziekenhuis, is recent in gebruik genomen. Daardoor konden de werken voor de aanleg van de noordelijker gelegen P101 enkele weken geleden starten. De montage van de parkings gebeurt volledig door Ronveaux. (KDA)

Parking du CHU  Luik / Liège, 2022
Opdrachtgever: 6NERGYPARK sa – Architect: Herbiet Grosch Architectes sprl (GHA) & Atelier d’Architecture du Sart Tilman scrl (AAST) – Aannemers: Eloy sa – Democo nv – Studiebureau: Bureau d’études Lemaire sa – Prefab beton elementen: Ets. Ronveaux sa