Uniwall van Prefaxis geoptimaliseerd dankzij monitoring door WTCB

Innovatieve technieken ingang doen vinden in de bouwsector is geen gemakkelijke opdracht. De actoren willen staalharde garanties dat de nieuwe aanpak de kwaliteit en veiligheid niet in het gedrang zal brengen. Tijdens het ontwikkelingsproces van de Uniwall door Prefaxis leverde monitoring door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) een belangrijke bijdrage op dit vlak.

Bert Bekaert, salesmanager bij Prefaxis, legt uit: “De Uniwall is een geprefabriceerde wand die tegen een grondkeringstechniek (secanspalenwanden, grondmixwanden of berlinerwanden) geplaatst wordt. De ruimte tussen de grondkering en de wand wordt volgestort met kernbeton. Zo ontstaat een geheel dat mooi oogt. De betonelementen zijn immers perfect geschikt als afwerkingsmuur van de kelder. Het is daarbij erg belangrijk dat de waterdichting perfect is.

De Uniwall moet met zijn beperkte wanddikte van 7 cm de horizontale druk van het kernbeton weerstaan. Daarom hield Prefaxis bij het volstorten, vóór de samenwerking met het WTCB, het traditionele scenario voor holle wanden aan. Het beton wordt dan in lagen van één meter per uur gestort om de druk te beperken.

Efficiëntie

Een aannemer wenst uiteraard op de snelst mogelijke manier te werken. De vraag drong zich op of de onderste laag zich na drie uur nog steeds in vloeibare staat bevond en of er geen gereduceerd belastingsdiagram kan worden toegepast, lees: of er sneller kan worden gestort. Om een inkijk te krijgen in het gedrag van het beton dat Prefaxis achter de kelderwand stort, deed het bedrijf uit Zonnebeke beroep op het WTCB.

Het centrum besloot, na grondig case-onderzoek, om op de werf drukmetingen uit te voeren tijdens het storten van het beton. “We boorden enkele kleine gaatjes in de prefabschil en installeerden daarin sensoren die de druk registreerden die door het kernbeton op de prefabschil wordt uitgeoefend”, vertelt hoofdprojectleider Petra Van Itterbeeck van het WTCB. “Door op twee locaties de druksensoren telkens op drie hoogtes te plaatsen, kregen we een perfect beeld van de reëel ontwikkelde verse betondrukken tijdens het stortproces van het kernbeton.

Bert Bekaert: “Onderaan in de wand, in de eerste stortlaag van ongeveer 1 m, bleken de verse betondrukken vrij snel af te nemen. De verworven kennis laat ons nu toe om aannemers optimaal te begeleiden. Enerzijds door prefab schillen te leveren die perfect op de toepassing zijn afgestemd, anderzijds door ze te informeren over de optimale betonsamenstelling.”

In een bijkomende monitoringscampagne, ook in samenwerking met het WTCB, werden optische vezelsensoren op verschillende hoogtes in het kernbeton ingestort. Deze proefcampagne had tot doel betere inzichten te verkrijgen in de vrije en verhinderde vervormingen van het kernbeton[1]. Dankzij de inzichten die de sensoren verleenden, kon Prefaxis het concept van de Uniwall verder optimaliseren.

Door veel met de materie bezig te zijn vergaarde Prefaxis ook meer kennis over de impact van de betonsamenstelling op de verse betonspeciedrukken en verhinderde krimp waardoor ze haar klanten ook op dit vlak kunnen adviseren.

Bert Bekaert: “Aan de hand van de resultaten hebben wij een optimale fasering kunnen bepalen. Verder kunnen we nu de aannemer en het studiebureau adviseren bij het bestellen van het gepaste kernbeton om de verse betondrukken te beperken, de scheurvorming ten gevolge van verhinderde vervormingen te verminderen en de waterdichtheid van de kelder te optimaliseren.” Tot slot: de monitoringcampagne heeft er mee voor gezorgd dat Prefaxis de oplossing nu ook gerust kan toepassen op grotere schaal. Waar Prefaxis vóór de monitoring geen hogere wanden afleverde dan 2,80 m, lopen er vandaag werven met Uniwalls tot 5,20 m hoogte. Missie geslaagd! (KDA)