Brussels Hoofdstedelijk Gewestbrainstormt met fabrikanten

© FEBE

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herziet zijn Typebestek 2015 betreffende wegeniswerken (TB2015). Eén van de doelstellingen is het openbaar domein veerkrachtiger te maken voor de komende klimaatuitdagingen. Daarom wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de keuze van de materialen en de correcte plaatsingstechnieken. Hierdoor kan de natuurlijke waterdoorlaatbaarheid van het openbaar domein worden gevrijwaard of verbeterd.

Afgevaardigden van de departementen mobiliteit, leefmilieu, stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezochten op 12 januari jl. enkele Limburgse fabrikanten en ontdekten welke systemen in prefab beton zij ontwikkelden voor de specifieke grootstedelijke context.

Een interactief debat en een kritische blik van de experten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest leidde tot interessante vragen en verbetervoorstellen. Dit initiatief laat de fabrikanten toe hun producten verder te optimaliseren. De auteurs van het nieuwe typebestek kunnen praktische, accurate oplossingen aanreiken voor een optimaal geïntegreerd waterbeheer, gekoppeld aan efficiënt boombeheer en een toegankelijke openbare ruimte.