100 jaar betonsucces voor een van de grootste spelers in Wallonië

Vlak buiten het centrum van Ciney ligt de historische site van Etablissements E. Ronveaux nv, dat dit jaar zijn 100e verjaardag viert. Een ‘stad in een stad’, die oprichter Eugène Ronveaux kon aanschouwen vanuit de woonkamer van zijn iets hoger gelegen villa. Dit is precies waar Bernard Dehut, CEO, Jean-Baptiste Lansival, technisch directeur van de afdeling Bouw, en Corentin Godefroid, communicatieverantwoordelijke, ons verwelkomen om te praten over het heden en de toekomst van dit 100-jarige bedrijf, dat sinds 2018 deel uitmaakt van de bouwgroep Wanty.

Bernard Dehut, midden, poseert met collega’s, waaronder Jean-Baptiste Lansival,
rechts op de foto.

De industriële site – genesteld in een bekken – baadt in stilte, maar intrigeert ook omwille van haar bipolariteit. Bernard Dehut, CEO sinds 2020: “Toen ik drie jaar geleden aankwam op vraag van Christophe Wanty en Benoît Soenen, ontdekte ik twee bedrijven in één, waarbij elke afdeling – de afdeling bouw enerzijds en de afdeling elektriciteit anderzijds – min of meer even groot waren in termen van personeel en omzet. Dat is vrij uniek en dat verklaart waarom alleen de Wanty-groep daar een opportuniteit zag, inclusief de overname van al het personeel (noot van de redactie: werden nog 30 personen aangeworven).”

Samen groeien

De twee bedrijven vullen elkaar perfect aan. Als specialist in afbraakwerken, de aanleg van wegen en andere netwerken en de realisatie van kunstwerken en prefab betonnen gebouwen, begreep Wanty dat Ronveaux de cirkel van de circulaire bouw kon helpen rondmaken in het kader van de herontwikkeling van de vele braakliggende terreinen in Wallonië. In een context van een milieubewuster gebruik van grondstoffen, de wens om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de noodzaak om steeds meer gebruik te maken van gerecycleerde producten, werkt de groep bovendien aan een vernieuwend project, goedgekeurd door het Waalse Gewest en in samenwerking met industriëlen en universiteiten om gerecycleerde granulaten te gebruiken voor de productie van beton met een hoge toegevoegde waarde. Bernard Dehut: “We kunnen vandaag nog niet alles bouwen met gerecycleerd beton, maar we zien wel dat de sterkte van deze betonsoorten elke dag beter wordt, wat nieuwe perspectieven opent voor het gebruik ervan. Ronveaux is gespecialiseerd in de productie van (zeer) hoogwaardige prefab betonelementen, die essentieel zijn in de weg- en waterbouw. Jean-Baptiste Lansival voegt toe: “We produceren al vele jaren dagelijks zelfstortend C80/95 beton. We waren de eersten in Europa die dit deden.”

In dit artikel gaan we niet dieper in op de activiteiten van de waardevolle en gediversifieerde elektriciteitsdivisie van Ronveaux, maar het is wel relevant om mee te geven dat de productie van betonnen palen voor de distributie van het bovengrondse elektriciteitsnet symbool staat voor de relatie tussen de twee afdelingen van het bedrijf in Ciney. De bouwdivisie van de vestiging bestaat op zijn beurt uit verschillende industriële hallen en twee betonfabrieken, één voor gewapend beton en één voor voorgespannen beton. Bij een eventuele storing kan de ene fabriek de andere depanneren. Bijna al het beton dat in Ciney wordt geproduceerd, is zelfverdichtend en trillingsvrij, wat de eerdergenoemde ‘stilte’ op de site verklaart.

Frankrijk, zo dichtbij maar zo anders

Als je de laatste referentieprojecten van Ronveaux bekijkt, valt het aantal grote buitenlandse projecten op. Vergeleken met België is Frankrijk een land waar beton nog vaak ter plaatse wordt gestort. Jean-Baptiste Lansival: “De afdeling bouw genereert ongeveer 30 % van haar omzet in Frankrijk. Daar is de manier van werken anders: er zijn geen algemene aannemers zoals bij ons, maar eerder bouwbedrijven die een coördinerende rol spelen en vakmensen met de nodige expertise zoeken om aan te sturen. Ronveaux wordt daar niet alleen gewaardeerd om zijn productievermogen, maar ook om de expertise voor het plaatsen van prefab betonconstructies. Twee aspecten die op de Franse markt met elkaar verbonden zijn.”

Als gevolg hiervan ontdekken de Fransen steeds meer de voordelen van prefab beton ten opzichte van stortbeton: uitzonderlijke druksterkte (Ronveaux produceert nu voornamelijk C50/60, maar ook 80/95 en zelfs C90/105), gecontroleerde kwaliteit dankzij een gesloten productieproces en natuurlijk een snelle uitvoering op de bouwplaats. “Het korrelskelet van C80/95 prefab beton is bijvoorbeeld veel compacter dan dat van stortbeton. Het spreekt dan ook voor zich dat de duurzaamheid van dergelijk beton veel groter is. Ons gamma wordt echter wel beperkt door de transportkosten.”

De bouw van een logistiek platform van 100.000 m² in Ablaincourt (Somme, Frankrijk) is een van de bekendste projecten van Ronveaux. Het project vormt een mijlpaal op het gebied van transport, aangezien Ronveaux het overgrote deel van de onderdelen van het gebouw op verzoek van de klant per schip heeft vervoerd.

De ‘betontimmerlieden’

Zo wordt Ronveaux in Frankrijk soms genoemd. En om deze vleiende bijnaam te verdienen, wordt niets aan het toeval overgelaten. Eén heel specifiek profiel speelt een sleutelrol in de klanttevredenheid: de projectingenieur binnen het interne ontwerp­bureau van Ronveaux. Goed ondersteund door teams van tekenaars, ontwerpers, technici, monteurs en administratieve krachten, zijn ze momenteel met tien om de producten naar een hoger niveau tillen en zo een onschatbare toegevoegde waarde creëren. Afgezien van het standaardproduct de kolom, de voorgespannen vloerplaten (die op de site van Crisnée worden geproduceerd) en de dubbel afgeschuinde balken (gestandaardiseerd qua bekisting), is alles echt maatwerk.

Als enige contactpersoon voor de klant beheert de projectingenieur het project van a tot z, van prijsoffertes, het voorstellen van varianten en prijsonderhandeling tot het ontvangen van de bestelling, het verder dimensioneren van de elementen die al zeer gedetailleerd in de offerte staan en vervolgens het opstellen van een planning met de productie-, logistieke en installatieteams. Een bij uitstek multidisciplinair profiel. Niet gemakkelijk te vinden, maar een enorm voordeel voor de klant.

Laboratoriumtechnici en logistiekmedewerkers zijn twee andere profielen die essentieel zijn om de beoogde prestaties te garanderen. Laboratoriumtechnici bepalen de juiste betonformules en verzekeren de conformiteit en mechanische prestaties van de geproduceerde elementen, terwijl de logistiekmedewerkers de zware taak hebben om het transport van uitzonderlijke onderdelen te berekenen en te organiseren met even uitzonderlijke middelen. Ronveaux heeft als voordeel dat het de eigenaar is van al zijn opleggers.

Geen prestaties zonder veiligheid

De slogan van Ronveaux werd onlangs gewijzigd: ‘Presteren is een gemoedstoestand. Veiligheid ook’. En dat zijn geen loze woorden. Bernard Dehut: “We komen werken om ons brood te verdienen, niet om het te verliezen. En ons werk is niet zonder risico’s. De toewijding aan ons personeel wordt door iedereen erkend. Toch kunnen we niet aan alle verzuchtingen tegemoet komen. Sommige mensen willen graag twee dagen per week telewerken, terwijl waardecreatie ook op de werkvloer plaatsvindt. Onze bedrijven vereisen een nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Veel medewerkers realiseerden zich dit tijdens coronapandemie en waren blij om terug te keren naar hun werkplek.”

Ronveaux werkt met lokale arbeidskrachten in overeenstemming met de waarden van het bedrijf en de groep, maar zag onlangs zijn concurrentievermogen op de proef gesteld door buitenlandse concurrentie. “Deze sector is zeer arbeidsintensief en we voerden meer dan 10 % automatische loonindexering door in 2022, terwijl werknemers in Frankrijk soms maar een paar procent konden krijgen. Om dit onevenwicht te compenseren, hebben we een vijfjarig investeringsplan gelanceerd om onze werkplaatsuitrusting te moderniseren”, besluit Bernard Dehut. (PS)