Edito – FEBE Elements Awards 2023

Als voorzitter van FEBE ben ik er dan ook van overtuigd dat prefab beton, dankzij de eigenschappen op het vlak van duurzaamheid en kostenefficiëntie, een nog crucialere rol zal spelen in de bouwsector van de toekomst.

— Vincent Kerkstoel

Net zoals voorgaande jaren biedt het decembernummer van het tijdschrift BETON een terugblik op de uitreiking van de FEBE Elements Awards. Op de volgende bladzijden maakt u kennis met de genomineerden en de winnaars die op 30 november 2023 een award in ontvangst mochten nemen. Hieronder publiceren we de openingstoespraak van Vincent Kerkstoel, voorzitter van FEBE vzw, ter gelegenheid van deze 11de editie.

Geachte genodigden, Beste collega’s,

Ik heet u allen van harte welkom op de elfde Editie van de FEBE Elements Awards!

Met veel trots mag ik u namens de Federatie van de Betonindustrie ontvangen in dit iconische gebouw, deel van het Skyline Park in Izegem. Ook bij de bouw van dit project speelden beton en prefab beton een sleutelrol. De strakke lijnen van het ontwerp gecombineerd met de bijzondere flexibiliteit van het gebouw zijn inderdaad een toonbeeld van de voordelen van prefab beton.

We hebben opnieuw talrijke inzendingen ontvangen, verdeeld over vijf categorieën. Vijftien van deze projecten werden door een onafhankelijke vakjury met een nominatie beloond.

Een bijzonder moeilijke taak. De ingediende projecten laten immers niet alleen de intrinsieke voordelen en mogelijkheden van prefab beton zien, maar tonen eveneens hoe visie, creativiteit en expertise van bouwheer, aannemer, architect en studiebureau leiden tot bijzonder hoogstaande projecten. U kon op de website van onze federatie al een tijdje kijken naar de projecten die met een nominatie werden beloond. Vanavond ontdekken we welke projecten ook daadwerkelijk bekroond worden met de fel begeerde FEBE Elements Awards.

Alvorens de ceremonie aan te vatten, wil ik graag even stilstaan bij het voorbije jaar.

De impact van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis op het vertrouwen van consumenten en bedrijven was aanvankelijk bijzonder groot, maar lijkt in de loop van het jaar te zijn afgenomen. Desondanks blijven de spectaculaire stijging van de prijzen van bouwmaterialen en de stijging van de hypotheekrente, die in een paar jaar tijd verviervoudigd is, een grote impact hebben op de bouwsector. De betaalbaarheid van projecten wordt daarom een steeds belangrijkere overweging.

Door de schijnbaar ruime beschikbaarheid van de grondstoffen voor beton en de lokale productie ervan, kan prefab beton op een kostenefficiënte manier worden ingezet. Het wordt geproduceerd in gecontroleerde omstandigheden, wat resulteert in weinig of geen afval, een hogere kwaliteit en dus een lagere faalkost.

In een tijd waarin automatisering en standaardisering de manier waarop we het productieproces benaderen herdefiniëren, komt de industrialisering van de bouw naar voren als een essentiële pijler. De sector stapt geleidelijk over van zijn ambachtelijke erfenis naar een meer geautomatiseerde, gestandaardiseerde en daardoor efficiëntere aanpak. Dit resulteert in lagere kosten en kortere bouwtijden. Het gebruik van prefab beton is daarom een belangrijke troef voor kostenefficiënt bouwen.

Het is geweten dat een aanzienlijk deel van het gebouwenpark in België verouderd is, en dus niet meer voldoet aan de huidige verwachtingen inzake energieverbruik en duurzaamheid. Om die omslag te maken, zullen we op korte termijn wel degelijk moeten aanknopen met nieuwbouw.

Volgens de laatste ideeën over hoe we onze ruimte moeten indelen, is het slim om centraler te bouwen. Dat geeft ons immers meer ruimte voor biodiversiteit en waterbeheer, en het maakt de publieke kosten, die met ruimtelijke ordening gepaard gaan, beheersbaarder.

Dankzij de structurele sterkte, brandveiligheid, akoestische eigenschappen en extreem lange levensduur is prefab beton het bouwmateriaal bij uitstek om dit doel te bereiken. Het leent zich voor circulariteit en recycling en maakt het mogelijk om gebouwen te ontwerpen die op de lange termijn verschillende functies kunnen hebben: dit is dé essentie van duurzaamheid.

In het hart van onze keyvisual schittert dit jaar een draaiende Rubiks Kubus, opgebouwd uit prefab beton, met een blauw-groene wereldkaart als puzzelstuk. Hij belichaamt de vooruitgang in duurzaam bouwen. Geïnspireerd door de zorgvuldige kwaliteitscontrole van prefab beton, vertegenwoordigt de kubus een combinatie van precisie en wetenschap.

Blauw en groen worden bewust weergegeven op de afgebeelde wereldkaart. Deze twee kleuren symboliseren het potentieel van geprefabriceerd beton om de milieu-impact van de bouwindustrie verder te verminderen. Het is een fascinerende illustratie van hoe onze industrie evolueert naar een meer verantwoordelijke, milieuvriendelijke toekomst.

Als voorzitter van FEBE ben ik er dan ook van overtuigd dat prefab beton, dankzij de eigenschappen op het vlak van duurzaamheid en kostenefficiëntie, een nog crucialere rol zal spelen in de bouwsector van de toekomst. De genomineerde projecten zijn hier heel duidelijk een illustratie van. We kunnen niet wachten om ze aan jullie voor te stellen.